Myndigheter ska utveckla miljöpremie för läkemedel

Myndigheter ska utveckla miljöpremie för läkemedel

Regeringen ger tre myndigheter i uppdrag att förbereda en försöksverksamhet för en premie i förmånssystemet.

10 maj 2021, kl 13:28
0

Annons

För att minska utsläppen av läkemedelsrester i miljön ger regeringen tre myndigheter i uppdrag att utveckla en försöksverksamhet för att införa en miljöpremie i läkemedelsförmånen. Det är Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV), Läkemedelsverket och E-hälsomyndigheten som i samverkan ska förbereda för försöksverksamheten som ska bedrivas under tre år.

Förslag om miljöpremie i budgetpropositionen

Förslaget om försöksverksamheten för en miljöpremie ingick i budgetpropositionen för 2021, vilket Läkemedelsvärlden tidigare har rapporterat om. Där skrev regeringen att Sverige har en möjlighet att ta en ledarroll i omställningen till hårdare miljökrav på läkemedelsproduktion, som i vissa fall leder till omfattande utsläpp av läkemedelsrester. Dessa läkemedelsrester påverkar inte bara miljö utan kan också ge skadliga effekter på människor som bor nära tillverkningsplatserna samt leda till antibiotikaresistens.

Nu blir förslaget om försöksverksamheten för att införa en miljöpremie alltså verklighet. Verksamheten ska bedrivas under åren 2024-2027 och systemet ska vara frivilligt, det är alltså upp till läkemedelsföretaget själva att välja om de vill ansluta sig.

I dag syftar systemet för läkemedelsutbyte till att pressa priser på läkemedel. Genom ett budgivningsförfarande kan företagen tävla om att deras produkt ska bli ”periodens vara” på apotek. Därmed tas hänsyn till pris och möjlighet att leverera, vilket inte är gynnsamt för de företag som arbetar för en läkemedelstillverkning som är bättre för miljön, skriver regeringen.

Försöksverksamheten för miljöpremien ska till en början omfatta en begränsad del av periodens vara-systemet, och inriktas på tre läkemedelsgrupper; könshormoner, antibiotika och preparat inom NSAID-gruppen, det vill säga smärtstillande läkemedel. Kostnaden får uppgå till högst 25,5 miljoner kronor årligen under de tre år som försöksverksamheten pågår.

Myndigheterna ansvarar för olika delar

De tre myndigheterna ansvarar för olika delar av utvecklingen av försöksverksamheten. I uppdraget för TLV ingår bland annat att utreda hur verksamheten ska utformas, samt att beräkna hur stor miljöpremien ska vara. TLV ska också, tillsammans med E-hälsomyndigheten, utreda hur systemet för utbetalningar av miljöpremien för företagen ska fungera. Myndigheten ska också utvärdera vilka konsekvenser miljöpremien kan väntas få för läkemedelskostnaderna, tillgången till läkemedel och periodens vara-systemet.

I uppdraget för Läkemedelsverket ingår bland annat att utarbeta och fastställa en modell för miljöbedömning av läkemedel. Här ingår att ta fram kriterier för miljöbedömning. Myndigheten får dessutom i uppdrag att utarbeta ett system för att se till hur företagen lever upp till dessa kriterier. Läkemedelsverket ska också ta fram en plan för utvärdering om vilken effekt på miljöpåverkan som försöksverksamheten kan resultera i.

Det som E-hälsomyndigheten ska göra är bland annat att ta fram ett system för utbetalning av miljöpremien på förpackningsstorleksnivå och att göra en rättslig analys av behovet av författningsändringar inför att verksamheten börjar.

Myndigheterna ska slutredovisa uppdraget till regeringen senast den 30 oktober 2022.