Amerikanska apotek inför test för opioidmissbruk

Amerikanska apotek inför test för opioidmissbruk

Apotek inom kedjan Walmart börjar använda ett nytt verktyg för att bedöma risken för opioidmissbruk.

9 maj 2018, kl 06:00
0

Annons

Från och med augusti i år ska de apotek som ingår i den amerikanska dagligvarukedjan Walmart få tillgång till ett nytt verktyg för att bedöma en kunds risk för felaktig användning eller missbruk av opioider. Det skriver Walmart på sin hemsida.

Verktyget, Narxcare, är ett digitalt analysverktyg som med hjälp av data om en persons läkemedelsförskrivning, i det här fallet opioider, hälsostatus och hälsohistorik beräknar och bedömer en persons risk att utveckla ett opioidmissbruk.

Verktyget ska fungera som ett stöd för farmaceuten i hens bedömning av en förskrivning innan utlämnande av läkemedel.

Inom de närmaste månaderna kommer Walmart-apoteken även att begränsa utlämningen av akuta opioidförskrivningar till sjudagarskurer, vilket ligger i linje med den amerikanska smittskyddsmyndigheten CDC:s rekommendationer.

Apoteken kommer också att flytta opioidantidoten Naloxon bakom disk och endast dispensera på begäran. Farmaceuterna uppmanas också att ge tydlig rådgivning för användning av Naloxon till patienter som kan vara i riskzonen för en opioidöverdos.

Från och med den 1 januari 2020 kommer opioidläkemedel och vissa andra läkemedel endast att kunna hämtas ut mot e-recept för att öka spårbarheten och minska receptförfalskningar, vilket alltså inte är fallet i dag.

Opioider, både illegala och legalt förskrivna, är den främsta dödsorsaken kopplad till läkemedelsöverdoser i USA. År 2016 var opioider inblandade i fler än 42 000 överdosrelaterade dödsfall och antalet dödsfall är fem gånger fler än 1999, enligt siffror från CDC.