Annons
Ny måltavla kan ge bättre depressionsbehandling
Foto: Istock

Ny måltavla kan ge bättre depressionsbehandling

Målinriktad behandling kan ge snabbare effekt och färre biverkningar än dagens antidepressiva läkemedel.

8 maj 2018, kl 11:52
0

Nya forskningsrön ger förhoppningar om att få fram mer målinriktad behandling av depression.

Forskare vid universiteten Sorbonne i Paris och McGill i kandadensiska  Montreal, har identifierat en molekylär mekanism som är viktig vid depression. De har också tagit fram en substans som blockerar mekanismen. Resultaten presenteras i Nature Medicine.  

Dagens antidepressiva läkemedel verkar direkt på serotonin och/eller andra signalsubstanser som är viktiga för personens sinnesstämning. Dessa signalsubstanser har till uppgift att starta långa kedjor av signalering inne i cellerna, med många molekylära steg.

Det innebär att läkemedlen påverkar hela signaleringskedjorna och därmed en rad olika molekyler och mekanismer, något som kan öka risken för att inte bara få önskade utan även oönskade effekter av behandlingen.

De franska och kanadensiska forskarna har hittat en strategi för att påverka enbart ett enda steg i en av de viktiga signaleringskedjorna. De har identifierat en molekyl, ELK-1, som aktiveras i slutsteget i en signaleringskedja och som går att påverka oberoende av kedjan som helhet. ELK-1 kan inaktiveras med hjälp av en substans som forskarteamet tagit fram.

I de publicerade resultaten finns flera belägg för att ELK-1 spelar en viktig roll vid depressiva sjukdomar, bland annat ett överuttryck av ELK-1 i hjärnvävnad från deprimerade personer som begått självmord.

Forskarna undersökte också blodprover från deprimerade personer som behandlades med antidepressiva läkemedel. Hos dem som svarade bäst på behandlingen, minskade ELK-1 mest. I djurförsök sågs vidare att överuttryck av ELK-1 ledde till depressivt beteende och att det gick att förebygga sådant beteende hos stressade möss genom att stänga av ELK-1-aktivering.

Den ELK-1-inhiberande substans som teamet tagit fram ses som en lovande läkemedelskandidat och har patenterats av franska Melkin Pharmaceuticals. Melkin är ett mindre företag inriktat på att vidareutveckla syntetiska peptider som tagits fram inom den akademiska forskningen. Huvudinriktningen är att hitta nya läkemedel mot cancer och mot hjärnans sjukdomar.

Arbetet för att utveckla läkemedelskandidaten och få fram en mer målinriktad behandling mot depression går nu vidare.

– Den substans vi testat skulle kunna ge effekt hos en större andel av patienterna och färre biverkningar än klassiska antidepressiva, säger en av forskarna, professor Bruno Giros, McGill University, i ett uttalande i samband med publiceringen av resultaten.

Han tror också att framtidens depressionsbehandling kommer att ge patienterna effekt snabbare.

– I dag kan det ta upp till tre veckor innan effekten av antidepressiv behandling börjar märkas. Den här nya strategin kan leda till snabbare respons, säger Bruno Giros.