Hem Taggar Antidepressiva

Tag: Antidepressiva

Antidepressiva läkemedel till barn fortsätter öka

Antidepressiva läkemedel till barn och unga vuxna har ökat kraftigt på fem år, visar en ny rapport.
8 jan 2020, kl 11:15

Ny måltavla kan ge bättre depressionsbehandling

Målinriktad behandling kan ge snabbare effekt och färre biverkningar än dagens antidepressiva läkemedel.
8 maj 2018, kl 11:52

Antidepressiva ökar risken för benbrott hos äldre

Risken för höftfraktur nästan fördubblades för äldre som tagit antidepressiva, visar en ny studie från Finland.
1
12 jan 2017, kl 13:23

Högre dos SSRI ger bättre effekt

En högre dos av antidepressiva läkemedel ger en bättre effekt, konstaterar forskare vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.
4
20 jun 2016, kl 11:34

Nytt test kan förutsäga svar på antidepressiva

Deprimerade patienters sökande efter effektiv behandling kan snabbas på med nytt blodtest, enligt en ny studie.
2
13 jun 2016, kl 07:30

Ingen ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar med SSRI

Risken för hjärt-kärlsjukdomar, så som hjärtinfarkt och stroke, ökar inte vid användning av antidepressiva medel, SSRI.
23 mar 2016, kl 01:30

SSRI under graviditeten ökar risk för autism hos barnet

Barn till kvinnor som tog antidepressiva mediciner under slutet av graviditeten löper 87 procents högre risk att utveckla autism, enligt en ny studie.
18 dec 2015, kl 12:00

Kognitiva fördelar med Brintellix

Antidepressiva Brintellix kan förbättra kognitiva funktioner hos deprimerade enligt studier.
12 aug 2015, kl 10:49

Varningen för leverskador av Valdoxan skärps

Vid behandling med det antidepressiva medlet Valdoxan bör kontroller om leverpåverkan förbättras anser PRAC. Patienter över 75 år bör inte få medlet alls.
18 sep 2014, kl 08:11

Antidepressiva för barn omvärderas

Enligt en ny metaanalys i JAMA är antidepressiva säkra och effektiva för behandling av  depression hos ungdomar.
24 maj 2007, kl 09:52

SSRI under graviditeten ger lägre födelsevikt

Barn till kvinnor som behandlats med SSRI under graviditeten får oftare lägre födelsevikt och försämrad lungfunktion än barn till mödrar med obehandlad depression. Det visar en kanadensisk studie.
28 aug 2006, kl 13:15

SSRI ökar antalet självmord hos äldre

Äldre som förskrivs ett SSRI löper nästan fem gånger så stor risk att begå självmord under den första månadens behandling jämfört med personer som får andra typer av antidepressiva läkemedel. Det visar...
19 maj 2006, kl 12:22

Läkemedelsverket ser över påstådd felöversättning

Läkemedelsverket ska nu ompröva översättningen av bipacksedelstexterna för antidepressiva läkemedel vad gäller behandling av barn och ungdomar.
23 sep 2005, kl 13:15

?Dags att omvärdera behandling med SSRI?

Nya metaanalyser har visat att behandling med SSRI inte är bättre än placebo och därför är det dags att omvärdera dagens inställning till depressionsbehandling. Det menar brittiska forskare.
17 aug 2005, kl 12:37

Serotonin falsk signalsubstans i dopaminneuron

En amerikansk studie visar att serotonin kan lagras och frisättas från dopaminneuron när nivåerna av serotonin är förhöjda som vid behandling med SSRI.
15 apr 2005, kl 13:17

FDA granskar vuxnas självmordsrisk vid antidepressiv behandling

Det amerikanska läkemedelsverket FDA ska granska data från de senaste årens studier på antidepressiva läkemedel för att se om de ger samma ökade självmordsrisk hos vuxna som hos barn.
29 sep 2004, kl 12:40