Annons

Högre dos SSRI ger bättre effekt

En högre dos av antidepressiva läkemedel ger en bättre effekt, konstaterar forskare vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.

20 jun 2016, kl 11:34
4

Annons

Fredrik Hieronymus, doktorand vid Sahlgrenska akademin.

SSRI, selektiva serotoninåterupptagningshämmare, är den mest använda typen av antidepressiva läkemedel. Dess effekt har dock under senaste åren ifrågasatts. Nu visar en ny metaanalys, gjord av forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, att medlen har bättre effekt än vad som tidigare påståtts.

Analysen är publicerad i tidskriften Translational psychiatry och inkluderar kliniska studier på vuxna deprimerade patienter som genomförts av tillverkarna till tre vanliga SSRI läkemedel. I samtliga studier har förutbestämda doser av SSRI-preparat jämförts med placebo och totalt ingick nästan 3 000 patienter från 11 kliniska studier. SSRI-preparaten som ingick i studierna innehöll de aktiva substanserna citalopram, sertralin och paroxetin som bland annat förskriva under läkemedelsnamnen Cipramil, Zoloft och Seroxat. Totalt fick 600 patienter citalopram 10–60 mg, 1 043 fick paroxetin 10–40 mg, 481 fick sertralin 50–400 mg och 735 fick placebo. Effekten av medlens effekt utvärderades via HDRS-skalan.

Fredrik Hieronymus, doktorand vid Sahlgrenska akademin och en av författarna till studien menar att den antidepressiva effekten av SSRI-medel är klart högre än vad som tidigare påståtts.

– I tidigare analyser har man gjort misstaget att inkludera doser som inte ger fullgod effekt, vilket bidragit till att man underskattat den gynnsamma effekten av dessa läkemedel, säger han, i ett pressmeddelande.

Dock påpekar han att resultaten inte talar för att man behöver använda de allra högsta rekommenderade doserna, utan att man för den enskilda patienten bör anpassa dos efter effekt och eventuella biverkningar.

– Vi ser att låga, men ofta använda doser, visserligen är mer effektiva än placebo, men klart mindre effektiva än högre doser. Däremot kunde vi inte se någon ytterligare förbättring hos patienter som fick extra höga doser, säger Fredrik Hieronymus i ett uttalande.

Lägre doser inom det rekommenderade dosintervallet som, citalopram: 10-20 mg, paroxetin 10 mg och sertralin 50 mg, var bättre än placebo men sämre än högre doser.

Forskarna kom även fram till att den gynnsamma effekten av SSRI-medlen är statistiskt säkerställd redan efter en veckas behandling, och säger alltså emot synsättet att man inte ska förvänta sig någon effekt alls förrän behandlingen har pågått några veckor.

Länk till analysen i Translational psychiatry.
 

4 Kommentarer

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Translation Psychiatry är en mycket bra och ansedd tidskrift. Tyvärr brukar också biverkningar öka vid ökande dos. Professor Elias Eriksson ligger bakom denna studie, men hans studie för ett år sedan som visade att SSRI gav effekt mot nedstämdhet vid svår depression hos 90 %. Tidigare har man sagt att bara 75 % fick effekt.

    Det som var mycket bra med den studien att den visade på bristen i skattningsskalorna för utvärdering effekten. Man kanske mäter 10-30 symptom, som man summerar poängen för och mäter totalsumman som effekt. Det tråkiga är att man får inte reda på effekten mot enskilda symptom, som nedstämdhet.

    Skattningsskalorna borde nog göras om genom att låta patienterna rangordna symptomen som mäts och sedan poängssätts de enskilda symptomen efter hur viktiga de upplevs av patienterna. Sedan bör effekten på enskilda symptom redovisas så man kan ev hitta skillnader. Det finns brister i effektmätningen för psykofarmaka idag.

  2. SSRI-antidepressiva höjer serotonin, som ju biosyntetiseras från tryptofan. I mitten av 70-talet kom ett hälsokostpreparat, som hette Maxiform tabletter med tryptofan, som skulle användas mot depression. Det blev en storsäljare. Men firman blev åtalad via Läkemedelsverket.

    Det blev rättegång. Per Manell företrädde Läkemedelsverket och satte sig i vittnesbåset. Försvarsadvokaten kom med en vit plastburk och sa: Den här har jag köpt på apoteket receptfritt. De åtalade välkammade herrarna i kostym log och trodde de skulle bli frikända. Per Manell sa det är en burk tryptofan, MEN tryptofan är ett läkemedel och apoteken har monopol på läkemedelsförsäljning. De förlorade om jag minns rätt.

  3. Skitsnack okunniga,värdelösa ,läs på för fan ,köpta av läkemedelsbranchen,förstöra hjärnan ,ska något bli bättre ,fixa själv ,köpta