Hem Taggar Ssri

Tag: Ssri

SSRI hjälpte bättre mot ångest än mot depression

Det antidepressiva SSRI-läkemedlet sertralin minskade ångestsymtom långt innan effekt syntes på depression.
20 sep 2019, kl 00:30

Antidepressiva bättre än placebo mot depression

I en stor metaanalys har forskare undersökt och rangordnat effekten av 21 antidepressiva substanser.
22 feb 2018, kl 09:05

Nya råd för behandling av depression hos unga

För första gången kommer Läkemedelsverket med rekommendationer om hur unga med depression och ångest bör behandlas.
9 dec 2016, kl 11:52

Högre dos SSRI ger bättre effekt

En högre dos av antidepressiva läkemedel ger en bättre effekt, konstaterar forskare vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.
4
20 jun 2016, kl 11:34

Nytt test kan förutsäga svar på antidepressiva

Deprimerade patienters sökande efter effektiv behandling kan snabbas på med nytt blodtest, enligt en ny studie.
2
13 jun 2016, kl 07:30

Ingen ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar med SSRI

Risken för hjärt-kärlsjukdomar, så som hjärtinfarkt och stroke, ökar inte vid användning av antidepressiva medel, SSRI.
23 mar 2016, kl 01:30

SSRI under graviditeten ökar risk för autism hos barnet

Barn till kvinnor som tog antidepressiva mediciner under slutet av graviditeten löper 87 procents högre risk att utveckla autism, enligt en ny studie.
18 dec 2015, kl 12:00

Visst samband mellan SSRI och våld

Det tycks finnas ett visst samband mellan SSRI-användning och våldsbrott bland unga. Det visar en stor svensk studie.
16 sep 2015, kl 08:25

Ännu en seger för Pfizer

Det går inte att fastställa att det antidepressiva läkemedlet Zoloft orsakat fosterskador enligt ett amerikanskt domslut. Men ytterligare 1000 fall väntar företaget.
12 jun 2015, kl 09:42

Pfizer vann första omgången

Pfizer vann en för företaget viktig seger i amerikansk domstol.
20 apr 2015, kl 11:29

SSRI kan ge ökad hjärtrisk

Vissa antidepressiva läkemedel kan öka risken för oregelbunden hjärtrytm, bekräftar en studie.
31 jan 2013, kl 17:54

Ingen ökad fosterdöd med SSRI

Behandling av gravida kvinnor med SSRI tycks inte ge en ökad risk för ökad dödlighet för fostret eller det nyfödda barnet. Det visare en nordisk studie.
7 jan 2013, kl 09:00

Paroxetin kan öka självmordsrisken hos vuxna

Vuxna med egentlig depression har en liten, men signifikant ökad risk för självmord och självmordstankar vid behandling med paroxetin. Störst är risken bland yngre vuxna, upp till 30 års ålder, visar en ny...
15 maj 2006, kl 11:52

Förskrivning av antidepressiva till barn sjunker i USA

Antalet barn och ungdomar i USA som får antidepressiva läkemedel har minskat med över 20 procent under det senaste året efter rapporter om ökad självmordsrisk.
22 sep 2004, kl 12:30

Storbritannien kontraindicerar tre SSRI-medel till barn

Igår beslutade det brittiska läkemedelsverket MHRA att kontraindicera användning av tre ytterligare antidepressiva läkemedel till patienter under 18 år.
11 dec 2003, kl 12:08