Annons

Ingen ökad fosterdöd med SSRI

Behandling av gravida kvinnor med SSRI tycks inte ge en ökad risk för ökad dödlighet för fostret eller det nyfödda barnet. Det visare en nordisk studie.

7 jan 2013, kl 09:00
0

Annons

SSRI till mamman ökar inte risken för död hos nyfödd. iStockphoto.

Tidigare studier har visat på en koppling mellan en gravid kvinnas intag av SSRI-preparat och ovanliga missbildingar och sjukdomar under nyföddhetsperioden hos barnen. Men risken att fostret eller det nyfödda barnet ska dö ökar inte enligt en ny studie som publicerats i tidsskriften JAMA.

Forskarna, verksamma vid bland annat Karolinska institutet och Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap , har analyserat uppgifter om 1,6 miljoner födslar i Norden mellan 1996 och 2007. Resultaten visar att 1,8 procent av de gravida kvinnorna hade hämtat ut SSRI-preparat minst en gång under en period som varar från tre månader innan de blev gravida fram till förlossningen.

Antalet dödsfall bland barnen var visserligen fler bland barn vars mödrar hämtat ut SSRI på apotek under graviditeten, jämfört med dem vars mödrar inte hämtat ut SSRI. Men när forskarna justerat för förekomst av psykisk sjuklighet, ålder och rökning hos mödrarna, så gick det inte längre att koppla behandling med SSRI till ökad foster- och spädbarnsdödlighet.

Tidigare forskning har visat  att nyfödda barn vars mödrar behandlats med SSRI kan drabbas av övergående abstinensproblem. Forskarana poängterar att man bör överväga de risker som faktiskt finns med SSRI under graviditet i varje enskilt fall och väga dem mot de risker som finns med att låta en gravid kvinna ha en obehandlad depression.