Annons

Abbott blir två

Abbvie är namnet på det nya läkemedelsföretag som bildades när koncernen Abbott delades upp i två efter årsskiftet.

7 jan 2013, kl 09:12
0

Annons

Jan Arne Jakobsen, vd för Abbvie i Sverige.

En av 2013 förmodligen största affärer inom läkemedelsbranschen genomfördes redan två dagar in på det nya året. Då noterades företaget Abbvie på New Yorkbörsen efter att ha knoppats av från Abbott.

Inom det nybildade Abbvie finns alla patenterade läkemedel från Abbott och de projekt som befinner sig i pipeline. Kvar i Abbott blir bland annat diagnostik, medicinteknik och nutrition. Tanken med uppdelningen är att de båda bolagen lättare ska kunna utveckla och renodla sina respektive strategier.
– Läkemedelsutveckling har betydligt längre tidsperspektiv än till exempel medicinteknik. Delningen gör det tydligare både för ägarna och för medarbetarna vilka affärsidéerna är, säger Jan Arne Jakobsen, vd för det nya Abbvie Sverige.

Abbvie har idag omkring 20 nya substanser som befinner sig i fas II- och III-studier med fokus på läkemedel inom bland annat immunologi, hepatit C, onkologi, MS, Alzheimer och Parkinsons. I den befintliga produktportfölj ingår läkemedel som Humira, Duodopa och Synagis.

Att Abbvie blir ett eget företag kommer inte innebära några stora förändringar för de anställda i Sverige enligt Jan Arne Jakobsen. Men han menar att svenska Abbvie kommer att bli en större del av globala företaget än svenska Abbott var, vilket bland annat kommer kunna leda till kortare bestlutsvägar.
– Ingen kommer att bli av med jobbet utan vi kommer att rekrytera runt tio personer, främst till vår medicinska avdelning inklusive kliniska prövningar. Vi har ett 30-tal studier som pågår i Sverige just nu och vi planerar att utöka ytterligare.

Att behålla kliniska prövningar i Sverige är viktigt menar Jan Arne Jakobsen dels för att här finns bra utbyggd sjukvård och kompetent personal dels för att studierna då utförs på de patienter som sedan kommer att använda läkemedlen.

Under 2013 kommer Abbvie att ha totalt cirka 21 000 medarbetare och marknadsföra läkemedel i 170 länder. Jan Arne Jakobsen har varit vd för Abbott i Sverige sedan 2011 och innan dess var han vd för Abbott i Finland.