Antidepressiva bättre än placebo mot depression

Antidepressiva bättre än placebo mot depression

I en stor metaanalys har forskare undersökt och rangordnat effekten av 21 antidepressiva substanser.

22 feb 2018, kl 09:05
0

Metaanalysen, som är publicerad i the Lancet, inkluderade resultat från 522 dubbelblinda placebokontrollerade kliniska prövningar med totalt drygt 116 000 patienter från 18 år och uppåt, diagnosticerade med depressiv sjukdom.

De primära effektmåtten var läkemedlets effektivitet, mätt som svar på behandling, samt följsamhet. Som framgångsrik behandling räknades en 50-procentig minskning av skattad depression på en vedertagen skattningsskala medan mått på följsamhet var andel av patienter som avslutade sin behandling i förtid.

Resultaten mättes efter åtta veckors behandling och visade att alla de 21 antidepressiva läkemedel som ingick i analysen hade statistiskt signifikant bättre effekt på behandling av depression än placebo. Bäst effekt hade substanserna agomelatin, amytryptylin, escitolapram, mirtazapin, paroxetin, venlafaxin och vortioxetin, men skillnaderna dem emellan var små.

Vad gäller följsamhet till behandling var agomelatin, citolapram, escitolapram, fluoxetin, sertralin och vortioxetin bäst.

Metaanalysen bygger på systematiska databassökningar efter studier om behandling med antidepressiva läkemedel från 1979 (då det första läkemedlet introducerades på marknaden) till och med januari 2016.

Av de 522 studier som inkluderades i studien var 421 resultat från databassökningen, 86 var opublicerade studier som forskarna inhämtade från olika läkemedelsbolag och 15 studier som forskarna fått tillgång till via personlig kommunikation.

En svaghet med studien är enligt forskarna att trots att de ansträngt sig för att ta med opublicerade studier, där sannolikheten att mindre positiva effektmått publiceras är större, är det möjligt att de kan ha missat några sådana studier, vilket skulle kunna påverka resultatet av metaanalysen.

De skriver dock att resultaten stämmer väl överens med tidigare studier och att styrkan med denna studie är dess omfattning. I en tidigare liknande metanalys från 2009, som Läkemedelsvärlden.se skrev om då, analyserades 12 antidepressiva substanser utifrån 117 studier med totalt 26 000 patienter. Den nu aktuella studien omfattar 522 studier, 21 substanser och drygt 116 000 patienter.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng