Annons

SSRI kan ge ökad hjärtrisk

Vissa antidepressiva läkemedel kan öka risken för oregelbunden hjärtrytm, bekräftar en studie.

31 jan 2013, kl 17:54
0

Annons

Både Europa och USA sänkte för drygt ett år sedan de rekommenderade doserna för SSRI-preparaten citalopram och escitalopram. Anledningen var att man såg en ökad risk för QT-förlängning, som kan leda till allvarlig rubbning av hjärtrytmen.

Nu bekräftar en studie publicerad i BMJ den ökade risken. Amerikanska forskare undersökte 38 397 vuxna som genomgått en EKG-undersökning efter att ha fått antidepressiva läkemedel eller metadon utskrivet mellan februari 1990 och augusti 2011. Forskarna inkluderade metadon i studien eftersom det också ger en ökad risk för långt QT-intervall.

Forskarna fann en signifikant ökad risk för QT-förlängning vid användning av SSRI-medel även när de justerat för ålder, kön, tidigare depressioner, tidigare hjärtinfarkt, högt blodtryck och problem med hjärtrytmen. Studien visade att nästan 20 procent av personerna i studien hade ett långt QT-intervall, vilket de ansåg var onormalt. Inga andra typer av antidepressiva läkemedel kunde kopplas till en ökad risk.

Risken ökade med högre doser, vilket tyder på att den är dosberoende. 

Forskarna påpekade dock att även om deras studie kunde bekräfta en ökad risk för QT-förlängning så är dessa hjärtrytmrubbningar mycket ovanliga och nyttan med behandlingen överstiger riskerna för de flesta.