Hem Taggar Hjärtsjukdom

Tag: Hjärtsjukdom

Nya riktlinjer för hjärtsjukvård

Socialstyrelsen kom i dag med nya nationella riktlinjer för hjärtsjukvård. Rapporten innehåller rekommendationer om diagnostik, behandling och rehabilitering.
21 okt 2015, kl 14:06

SSRI kan ge ökad hjärtrisk

Vissa antidepressiva läkemedel kan öka risken för oregelbunden hjärtrytm, bekräftar en studie.
31 jan 2013, kl 17:54

Antibiotika påverkar inte hjärtsjukdom

Vetenskapliga data har antytt en koppling mellan Chlamydia pneumoniae-infektion och aterogenes. Men ett års behandling med antibiotika påverkar inte patienternas risk för hjärtsjukdom, enligt två studier i dagens Nejm.
22 apr 2005, kl 11:28

Antidepressiva men inte beteendeterapi minskar risk för hjärtinfarkt

Depression och litet socialt stöd efter hjärtinfarkt är associerade med högre mortalitet och morbiditet. Den nyligen publicerade Enriched-studien visar att kognitiv terapi ger effekt på depressionen men inte på överlevnaden. De patienter...
18 jun 2003, kl 19:56

Antidepressiva men inte beteendeterapi minskar risk för hjärtinfarkt

Depression och litet socialt stöd efter hjärtinfarkt är associerade med högre mortalitet och morbiditet. Den nyligen publicerade Enriched-studien visar att kognitiv terapi ger effekt på depressionen men inte på överlevnaden. De patienter...
18 jun 2003, kl 19:56

Antidepressiva men inte beteendeterapi minskar risk för hjärtinfarkt

Depression och litet socialt stöd efter hjärtinfarkt är associerade med högre mortalitet och morbiditet. Den nyligen publicerade Enriched-studien visar att kognitiv terapi ger effekt på depressionen men inte på överlevnaden. De patienter...
18 jun 2003, kl 19:56

Socialstyrelsen vill se ökad användning av statiner

I Socialstyrelsens nya remissförslag till behandlingsriktlinjer och prioriteringar för hjärtsjukvård vill man ha ökad läkemedelsanvändning och kortare sjukskrivningstider.
19 maj 2003, kl 11:01

Socialstyrelsen vill se ökad användning av statiner

I Socialstyrelsens nya remissförslag till behandlingsriktlinjer och prioriteringar för hjärtsjukvård vill man ha ökad läkemedelsanvändning och kortare sjukskrivningstider.
19 maj 2003, kl 11:01

Socialstyrelsen vill se ökad användning av statiner

I Socialstyrelsens nya remissförslag till behandlingsriktlinjer och prioriteringar för hjärtsjukvård vill man ha ökad läkemedelsanvändning och kortare sjukskrivningstider.
19 maj 2003, kl 11:01

Socialstyrelsen vill se ökad användning av statiner

I Socialstyrelsens nya remissförslag till behandlingsriktlinjer och prioriteringar för hjärtsjukvård vill man ha ökad läkemedelsanvändning och kortare sjukskrivningstider.
19 maj 2003, kl 11:01

Fluvastatin positivt efter kranskärlsvidgning

Kolesterolsänkaren fluvastatin minskade risken för allvarliga hjärtkomplikationer i patienter som genomgick kranskärlskirurgi.
23 apr 2002, kl 19:23

Abciximab mer effektivt än tirofiban

Patienter som genomgår dilatation av eller kirurgi i kranskärlen vinner på att få glykoprotein-IIb/IIIa-hämmare. Hur de olika hämmarna skiljer sig från varandra är ännu osäkert.
23 apr 2002, kl 19:21