Fluvastatin positivt efter kranskärlsvidgning

Kolesterolsänkaren fluvastatin minskade risken för allvarliga hjärtkomplikationer i patienter som genomgick kranskärlskirurgi.

23 apr 2002, kl 19:23
0

Annons

Lips-studien, som presenterades vid ACC-kongressen i Atlanta, redovisade en risksänkning med 22 procent (p=0,013) att drabbas av fatala och ickefatala hjärt-kärlkomplikationer hos dem som behandlades med fluvastatin jämfört med placebo. Studien omfattade 1 677 patienter som genomgick ballongdilatation av hjärtats kranskärl. Uppföljningstiden låg på mellan tre och fyra år.

Enligt Patrick Serruys från Rotterdam i Holland, som presenterade studien, fick patienterna 40 mg fluvastatin två gånger dagligen. Inklusionskravet var någon form av kardiovaskulär händelse efter en nylig ballongdilatation. Jämfört med placebo hade patienter på fluvastatin dessutom lägre kolesterolnivåer förutom lägre risk att drabbas av ytterligare allvarliga komplikationer som hjärtinfarkt, bypassoperation, ännu en kranskärlsdilatation eller att avlida.