Annons

Visst samband mellan SSRI och våld

Det tycks finnas ett visst samband mellan SSRI-användning och våldsbrott bland unga. Det visar en stor svensk studie.

16 sep 2015, kl 08:25
0

Clara Hellner Gumpert

De selektiva serotoninåterupptagshämmarna, SSRI, tillhör en av de vanligaste läkemedelsgrupperna i Sverige. Diskussionerna om nytta respektive risk för biverkningar med läkemedlen har följt i spåren på behandlingen sedan preparaten introducerades i slutet av 1900-talet.

I den forskning som nu bedrivits av forskare vid Karolinska institutet och universitetet i Oxford syns ett svagt samband mellan SSRI-användning och våldsbrott bland unga mellan 15 och 24 år. Ett samband som inte sågs i de äldre grupperna.
– Det är en modest, det vill säga liten ökning, men det är en ökad risk. Samtidigt är det här bara en studie så vi ska inte dra för långtgående slutsatser säger Clara Hellner Gumpert, verksamhetschef vid Centrum för psykiatriforskning vid Karolinska institutet.

I studien som publicerats i Plos Medicine ingick cirka 850 000 personer i Sverige som förskrivits SSRI-preparat mellan 2006 och 2009.  Av dem utgjorde den unga gruppen, mellan 15 och 24 år, tio procent. Det statistiska sambandet mellan förskrivning av SSRI-preparat och våldsbrott har forskarna studerat genom att länka samman flera nationella register som läkemedels-, vård-och brottsregister.

För att minska risken för felkällor använder sig forskargruppen av en ny modell där varje individ jämförs med sig själv.
– Vi jämför individen när hen förskrivits respektive inte förskrivits medicinen. Vi vet ju inte om varje patient verkligen tagit den föreskrivna dosen precis så som det var tänkt. Men det handlar om väldigt många individer så det är viktigt att ta resultaten på allvar och försöka upprepa dem i nya studier.

Den modell forskarna utvecklat har de tidigare använt för att studera om adhdmedicinering påverkar brottsligheten. De såg då ett starkt samband mellan behandling och sänkt risk för brottslighet. Gruppen har också studerat ett eventuellt samband mellan av vareniklin, Champix, och svåra psykiska biverkningar. De fann inte något sådant samband.