Annons

Studie utvärderar nytt målblodtryck

Att behandla högt blodtryck tidigare än det i dag rekommenderade målblodtrycket minskar andelen kardiovaskulära sjukdomar och risken för dödsfall.

15 sep 2015, kl 12:27
0

Annons

Det visar det första resultatet från en blodtrycksstudie som hälsomyndigheten NIH i USA har bekostat. Studien utvärderade fördelar med att sätta upp ett nytt lägre målblodtryck på 120 mm Hg i stället för 140 mm Hg som finns i dag.

Kardiovaskulära händelser så som hjärtinfarkt, hjärtsvikt och stroke minskade med nästan en tredjedel och risken för dödsfall med nästan en fjärdedel, enligt ett pressmeddelande från NIH.

Hösten 2009 inleddes studien som kallas SPRINT, med fler än 9 300 deltagare i gruppen 50 år och äldre. Studien avbröts i förtid för att, enligt ett pressmeddelande från NIH, fort kunna sprida de preliminära resultaten.

Mellan 2010 och 2013 delades deltagarna slumpmässigt in i två grupper. Ena gruppen fick blodtrycksmediciner för att nå ett mål på mindre än 140 mm Hg och den andra skulle uppnå ett mål på mindre än 120 mm Hg.

Resultaten visar, enligt forskarna, att behandling av blodtryck med ett lägre målblodtryck hos äldre eller högriskpatienter, kan ge ett bättre hälsoresultat totalt sett. Dock poängterar de att patienter bör rådgöra med sin läkare om vilket målvärde som är bäst för just deras vård.