Hem Taggar Blodtrycksbehandling

Tag: Blodtrycksbehandling

Bäst med blodtryckssänkare på kvällen

Risken för hjärtkärl-händelser nästan halverades om patienter med högt blodtryck tog sina blodtryckssänkande läkemedel på kvällen i stället för på morgonen.
23 okt 2019, kl 16:10

Onödigt behandla blodtryck under 140

Risken för död och hjärt-kärlsjukdom sänks inte visar ny metastudie i JAMA av två svenska forskare. Samtidigt sänks gränsen för hypertoni i USA till 130 mm Hg.
15 nov 2017, kl 06:30

“Närmast en skandal”

För få personer med högt blodtryck i Sverige är välbehandlade anser hjärtläkare Johan Sundström.
21 nov 2016, kl 07:00

Kvällsmedicinering kan halvera risken för diabetes

Risken för att utveckla diabetes typ II kan halveras om blodtryckssänkande medicin tas på kvällen i stället för på morgonen, enligt ny studie.
24 sep 2015, kl 11:41

Studie utvärderar nytt målblodtryck

Att behandla högt blodtryck tidigare än det i dag rekommenderade målblodtrycket minskar andelen kardiovaskulära sjukdomar och risken för dödsfall.
15 sep 2015, kl 12:27

Olika behandling för kvinnor och män

Kvinnor med högt blodtryck får en annan behandling än män. Det visar en avhandling på fler än 40 000 patienter.
23 sep 2014, kl 07:50

Högt blodtryck en stor riskfaktor trots behandling

Risken att dö av hjärtinfarkt eller att insjukna i stroke är dubbelt så stor hos medelsålders män med högt blodtryck jämfört med män som har normalt blodtryck, trots att det höga blodtrycket...
24 maj 2007, kl 12:31

Fasteglukos stiger oavsett blodtrycksbehandling

Tiaziddiuretika har kritiserats för att öka fasteglukos och orsaka diabetes, och som en konsekvens av det öka morbiditet och mortalitet i hjärtkärlsjukdom. Men en ny studie i amerikanska tidskriften Archives of Internal...
17 nov 2006, kl 11:35