Annons

Serotonin falsk signalsubstans i dopaminneuron

En amerikansk studie visar att serotonin kan lagras och frisättas från dopaminneuron när nivåerna av serotonin är förhöjda som vid behandling med SSRI.

15 apr 2005, kl 13:17
0

Det är sedan länge känt att transportörer
av signalsubstanser i hjärnan under vissa förhållanden kan känna igen närbesläktade föreningar. Det kan resultera i lagring och frisättning av så kallade falska transmittorer. Normalt är dock transportörerna specifika för en viss signalsubstans, dopamintransportören uttrycks till exempel bara i neuron som syntetiserar och frisätter dopamin och så vidare.
Enligt en studie som publicerades i senaste numret av tidskriften Neuron (2005;46:65-74) kan serotonin agera som en falsk transmittor i dopaminneuron när nivåerna av serotonin är förhöjda, till exempel vid behandling med SSRI. Forskarna menar att denna frisättning kan påverka effekten av olika typer av antidepressiva läkemedel.
I den djurexperimentella studien exponerade forskarna vävnad från striatum i hjärnbarken för fluoxetin. Striatum är en del i hjärnan som är viktig för motoriska och kognitiva funktioner och som har en hög dopaminerg aktivitet.
De kunde på det sättet framkalla en ökad serotoninfrisättning samtidigt som dopaminfrisättningen minskade. Enligt forskarna tyder resultaten på att en del serotonin kan tas upp av dopaminreceptorer när halten av serotonin är förhöjd. Den här processen fortsätter sakta vid behandling med SSRI, vilket troligen bidrar till att det tar så lång tid innan läkemedlen ger effekt.
Professor Elias Eriksson vid institutionen för farmakologi vid Göteborgs universitet tycker att studien är intressant, men har svårt att se den kliniska betydelsen.
Det har varit känt sedan tidigare att det finns en viss interaktion mellan serotonin och dopamin. Om man mäter nedbrytningsprodukter av serotonin och dopamin i ryggmärgsvätska hos människor så har vissa väldigt låga värden och vissa höga.
? Men de korrelerar alltid starkt, säger han.
Riktigt hur de två systemen samverkar vet man fortfarande inte. Teoretiskt borde dopamin vara inblandat i alla former av depression, menar han. Dopamin påverkar flera av våra belöningssystem och det är ofta sådana reaktioner som bortfaller vid depression.
? Det som talar emot detta är att rena dopaminläkemedel inte har visat effekt på depression, säger Elias Eriksson.