Antidepressiva ökar risken för benbrott hos äldre

Antidepressiva ökar risken för benbrott hos äldre

Risken för höftfraktur nästan fördubblades för äldre som tagit antidepressiva, visar en ny studie från Finland.

12 jan 2017, kl 13:23
1

Annons

Studien, som publiceras i International Journal of Geriatric Psychiatry, bygger på register över ett stort antal personer, drygt 50 000 personer med Alzheimer, som fått diagnosen under perioden 2005 – 2011, och drygt 100 000 personer utan diagnos. Medelåldern hos de studerade kohorterna var 80 år. En uppföljning gjordes fyra år senare.

Studiens resultat visar att risken för höftfraktur nästan var den dubbla för de som fått antidepressiv behandling. Den största riskökningen var i början av medicineringen, men var förhöjd även fyra år senare.

Antidepressiva läkemedel används inte bara mot depression utan även mot psykiska symtom vid demens, som till exempel oro, sömnsvårigheter och ångest. Det används även mot kronisk smärta.

Äldre personer med demens behandlas därför i hög utsträckning med antidepressiva läkemedel. Tidigare studier visar att personer med demens får antidepressiva i en omfattning tre gånger så stor som personer som inte har demens.

Den förhöjda risken för höftfraktur gällde alla de vanliga antidepressiva läkemedlen, SSRI-preparat, mirtazapin och SNRI-preparat (selektiva serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare). Sambandet gällde även då det kontrollerats för andra faktorer som ålder, annan medicinering som ökar fallrisken, benskörhet, socioekonomisk status, kroniska sjukdomar och psykiatriska diagnoser.

Forskarna bakom studien skriver att om antidepressiv behandling är nödvändig, bör den utvärderas och ses över regelbundet, samt att andra riskfaktorer för fall måste beaktas under behandlingstiden.

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Det finns höftskyddsbyxor, som ger visst skydd mot höftfrakturer. De kostar c:a 700 kr paret. Tog upp just den saken med personalen för hemtjänsten åt min mamma, men jag tyckte de verkade inte känna till detta och hade svårt att få gehör för saken. Sådana byxor har funnits länge och fanns redan i början av 90-talet. Tror inte apoteken säljer dessa, fast de har viss anknytning till läkemedelssortimentet. https://nordicare.se/se/produkter/hoftskyddsbyxor-safehip-fallprevention