Annons
Ännu en alzheimerstudie avbryts i förtid

Ännu en alzheimerstudie avbryts i förtid

De båda läkemedelsbolagen Eisai och Biogen avbryter fas III-studierna med Bace-hämmaren elenbecestat.

16 sep 2019, kl 14:07
0

Meddelandet, som kom i fredags, innebär att ännu en alzheimerkandidat går i graven. Läkemedelsbolagen Eisai och Biogen, som utvecklat Bace-hämmaren elenbecestat tillsammans, informerade om att man avbryter två pågående fas III-studier på rekommendation av en säkerhetsgranskande kommitté. Detta sedan resultaten från en säkerhetsgranskning visade på ett ”ofördelaktigt risk/nytta-ratio”.

Vad mer exakt som ligger bakom bedömningen framgår inte av det pressmeddelande bolagen skickade ut. Även en förlängd fas II-studie med elenbecestat stoppades.

I pressmeddelandet uttryckte en talesperson från Eisai att man är ”mycket besvikna över nyheterna”.

I fas III-studierna med elenbecestat ingick totalt cirka 2 100 patienter med tidig Alzhemers sjukdom och med bekräftad ansamling av amyloida plack i hjärnan. I studierna, som var dubbelblinda och placebokontrollerade randomiserades deltagarna till att få antingen 50 mg elenbecestat dagligen eller placebo. Behandlingsperioden skulle vara i 24 månader.

Som Bace-hämmare verkar elenbecestat genom att hämma enzymet beta amyloid cleaving enzyme, vilket i sin tur innebär att bildningen av beta-amyloid hämmas.

Som Läkemedelsvärlden tidigare rapporterat står Eisai och Biogen även för den kliniska utvecklingen av alzheimerkandidaten BAN240, utvecklad av svenska Bioarctic.

I pressmeddelandet från Biogen och Eisai framhålls dock att beslutet att avbryta fas III-studierna med elenbecestat inte påverkar utvecklingen och fas III-programmet för BAN2401.