Annons
EMA granskar föroreningar i magsyrahämmare

EMA granskar föroreningar i magsyrahämmare

Små mängder av cancerframkallande nitrosamin har hittats i läkemedlet ranitidin mot halsbränna.

16 sep 2019, kl 13:26
0

Annons

Låga halter av cancerframkallande nitrosaminer har upptäckts i vanliga magsyrahämmande läkemedel med den aktiva substansen ranitidin. Både den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA och den amerikanska motsvarigheten FDA har nu därför inlett undersökningar. Syftet är att närmare kartlägga hur mycket nitrosaminer som förekommer i läkemedel med ranitidin och vilka hälsorisker som eventuellt är kopplade till dessa föroreningar.

Ranitidin är en så kallad histamin-2-blockerare som minskar produktionen av magsaft. Läkemedlet marknadsförs både receptfritt och på recept under en rad olika produktnamn. Det används mot halsbränna och sura uppstötningar, men även mot bland annat inflammation i matstrupen och magsår.

Nu har kontroller av sådana läkemedel både i Europa och USA visat att de innehållit låga halter av ämnet N-nitrosidmetylamin, NDMA.

Baserat på djurstudier tros NDMA kunna orsaka cancer hos människor. Vi får i oss små mängder av NDMA med vatten och mat och dessa små mängder anses inte vara någon hälsorisk. Nu ska läkemedelsmyndigheterna undersöka vilka hälsoeffekter tillskott av NMDA från förorenat ranitidin eventuellt kan ha.

Såväl EMA som FDA skriver på sina webbplatser att patienter under tiden kan fortsätta att använda ranitidin tills mer information kommer fram. Samtidigt framhåller dock myndigheterna att det även finns ett flertal andra läkemedel mot samma besvär att välja på.

Samma typer av föroreningar som i ranitidin hittades, som Läkemedelsvärlden rapporterade, i fjol i blodtrycksmediciner med aktiva substanser kallade sartaner från kinesiska tillverkare. Detta ledde till att flera läkemedel drogs in och till att nya produktionskrav infördes för att förhindra föroreningar med nitrosaminer.

EMA arbetar nu med en vägledning för tillverkare av syntetiska läkemedel om hur man kan undvika föroreningar med nitrosaminer.