Annons
Markör kan ge prognos om prostatacancer
Illustration av prostatacancer.

Markör kan ge prognos om prostatacancer

Forskare i Boston har identifierat högriskpatienter genom att mäta lägstanivå av PSA efter behandling.

12 jan 2017, kl 16:02
0

Annons

"Genom att hitta dessa män hoppas vi kunna göra obotlig prostatacancer behandlingsbar."

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige, där sjukdomen drabbar omkring 10 000 män varje år. Incidensen, andelen nyinsjuknade per år, varierar stort i världen och är allra högst i USA, där sjukdomen orsakade omkring 26 000 dödsfall förra året.

Det finns flera markörer som indikerar risk att dö i prostatacancer, men det är okänt vad mer exakt markörerna innebär. Att identifiera och förstå dessa markörer kan därför vara av stor betydelse för att bedöma om en patient ska sättas in på nya former av aggressiv cancerbehandling.

Forskare från Brigham and Women’s Hospital i Boston har nu funnit att då den lägsta nivån av PSA (prostataspecifikt antigen) efter strålning och antihormonell behandling överstiger 0,5ng/ml, finns ett samband med en högre risk för en icke framgångsrik behandling och en tidig död i prostatacancer.

I en randomiserad studie som publiceras i Jama Oncology, ingick 206 patienter med prostatacancer med dålig prognos, som alla fått vård mellan december 1995 och april 2001 vid ett sjukhus som samarbetar med Harvard.

Patienterna delades in i två grupper, en som fick endast strålning och en som fick strålning och sex månaders antihormonell terapi. Patienterna följdes upp under en mediantid av drygt 16 år.

Av dessa valdes 157 patienter ut som hade minimal eller ingen samsjuklighet. Bland dessa jämförde forskarna tidiga markörer för död i prostatacancer för att hitta de män som löpte risk att dö tidigt.

– Genom att hitta dessa män (som har de riskabla PSA-nivåerna efter behandling) och genast föra in dem i kliniska studier, hoppas vi kunna göra vad som tros vara obotlig prostatacancer behandlingsbar, säger Trevor J Royce, forskare vid Brigham and Women’s Hospital och en av författarna till artikeln, i en kommentar.

Forskarna menar att resultatet i deras studie kan ha direkt betydelse för kommande kliniska studier på området.

– Resultaten kan ha betydelse för hur framtida kliniska studier utformas, när det gäller att identifiera de män som riskerar att dö tidigt för att deras cancerbehandling inte fungerar, säger Anthony Victor D’Amico, chef vid samma sjukhus och senior författare till artikeln, i en kommentar till publiceringen.