Annons
Forskningsprojekt om RSV får 29 miljoner euro

Forskningsprojekt om RSV får 29 miljoner euro

Forskare ska samla information om viruset som varje år drabbar över 30 miljoner barn under fem år.

13 jan 2017, kl 11:53
0

Annons

"Det är sannolikt att vi har ett vaccin inom fem till sju år."

Projektet med forskare från ett flertal länder ska ta fram nya riktlinjer för behandling, men förhoppnings finns även om nya läkemedel och framtagandet av vaccin.

Det rapporterar universitetet i Edinburgh på sin sajt. Projektet ska ledas av RSV Consortium in Europe (RESCEU) vid universitetet i Edinburgh, och involverar forskare från 18 universitet samt folkhälsoinstitut och läkemedelsbolag.

Ytterligare 43 forsknings- och folkhälsoinstitut, patientföreningar och yrkesnätverk är kopplade till projektet.

Tillsammans ska de samla statistik om hur många RSV-fall som drabbar Europa, men även göra beräkningar på vad sjukdomen innebär i ekonomiska kostnader och som belastning på ländernas hälso- och sjukvårdssystem. I dagsläget är detta inte kartlagt på europeisk nivå.

RS-virus, respiratoriskt syncytial virus (RSV) är en vanlig orsak till luftvägsinfektion, och hos friska vuxna och större barn märks det bara som en förkylning. Men hos spädbarn kan luftvägarna drabbas så att de kan få svårt att syresätta sig, och de kan behöva sjukhusvård. Den svenska sjukvården är i detta nu hårt belastad av den pågående RSV-säsongen.

Även äldre personer och infektionskänsliga individer som till exempel cancerpatienter och lungsjuka, kan drabbas hårt av RSV.

Den befintliga behandlingen för RS är symtomlindrande. Det finns inget vaccin, men en mängd forskningsstudier pågår. Det säger professor Harish Nair vid universitetet i Edinburgh, som är den som ska leda hela projektet, på universitetets nyhetssida.

– Det är en bra tidpunkt nu att trappa upp försöken att stoppa RSV hos barn och äldre. Över 65 vaccinkandidater är just nu under utveckling, och det är sannolikt att vi har ett vaccin inom fem till sju år, säger han i en kommentar.

Dessutom utvecklas nya behandlande läkemedel, berättar Harish Nair på universitets nyhetssida. Projektets resultat kommer ge svar på hur dessa optimalt kan användas, och kommer inte bara vara till gagn för Europa utan även resten av världen, säger han.

Forskningsprojektet planerar att, förutom att sätta upp evidensbaserade riktlinjer för behandling och prevention, hitta biologiska markörer som kan förknippas med allvarlig RS-infektion. Genom sådan kunskap skulle man kunna förutsäga vilka patienter som kan tänkas bli svårt sjuka, och det skulle också kunna vara användbart i framforskandet av nya läkemedel och vaccin.

Pengarna kommer från EU’s forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 och organisationen European federation of pharmaceutical industries and associations, EFPIA.