Annons

ASA bättre än warfarin för vissa strokepatienter

En amerikansk studie visar att strokepatienter med storkärlssjukdom bör använda ASA i stället för warfarin. Det är lika effektivt i högre doser och lättare att använda.

15 apr 2005, kl 13:12
0

Förträngning orsakad av ateroskleros i större artärer i hjärnan, även kallad storkärlssjukdom, orsakar cirka tio procent av alla fall av stroke i USA. Warfarin används ofta i stället för ASA för sjukdomen, men terapierna har inte tidigare jämförts i en randomiserad studie.
Det har nu gjorts av forskare vid Emory University i Atlanta, USA, i en studie publicerad i NEJM (2005;352:1305-1316). De randomiserade 569 patienter med TIA eller stroke orsakad av förträngning av en större intrakraniell artär som konstaterats med angiografi till att få antingen warfarin eller ASA i hög dos (1 300 mg per dag).
Studien avbröts i förtid eftersom antalet kardiovaskulära händelser som hjärtinfarkt eller plötslig död var mycket högre i gruppen som fick warfarin än de som fick ASA. Andelen var strax under tre procent i ASA-gruppen jämfört med 7,3 procent för de som fick warfarin.
I en åtföljande expertkommentar uttrycks en viss skepsis angående resultaten. Warfarins bristande effekt skulle enligt den bero på att patienterna inte var inställda på rätt dos i tillräcklig utsträckning. Patienterna var rätt inställda i genomsnitt 63 procent av studietiden.
Forskarna som gjort studien påpekar att det är just det som är fördelen med ASA, att det är lätt att använda.
De vill också betona att det är viktigt att först rådgöra med sin läkare innan man avbryter warfarinbehandlingen eller börjar använda ASA.
Den dos av ASA som användes i studien ? 1 300 milligram per dag ? är betydligt högre än den som allmänt rekommenderas för hjärtprevention.