Annons
Studie undersöker SSRI-preparat vid stroke

Studie undersöker SSRI-preparat vid stroke

Ett antidepressivt läkemedel för bättre återhämtning efter stroke undersöks i en stor studie.

7 apr 2017, kl 06:00
0

Annons

Erik Lundström, docent Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet. Foto: Hjärt-Lungfonden/Anna Molander

Det är substansen fluoxetin, med produktnamn som Fontex och tidigare Prozac, som ska undersökas hos patienter som drabbats av stroke. Fluoxetin är en selektiv serotoninåterupptagshämmare, eller ett SSRI-läkemedel, och ges idag vid depressioner och tvångssyndrom.

Mindre studier har visat att fluoxetin efter stroke har förbättrat återhämtningen, eventuellt genom att hjälpa hjärnan att reparera skadorna efter stroken.

Studien ska ge svar på om balansen mellan vinsterna och riskerna och biverkningarna med läkemedlet, är tillräckligt god.

Biverkningar vid fluoxetin är bland annat illamående, huvudvärk, ångest, hjärtklappning, minskad sexlust och sömnsvårigheter.

Erik Lundström är docent vid Institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska institutet och leder studien.

– Djurstudier har visat att fluoxetin kan påverka hjärnans plasticitet, det vill säga förändring av hjärnans organisation, berättar han. Substansen påverkar tillväxtstimulerande faktorer, som påverkar nya och gamla nervbanor positivt.

Fluoxetin har använts i många års tid och av miljontals människor. Substansen och dess biverkningar är därför väl kända. Men användning för tillfrisknande efter stroke, och inte för depression, är ändå att ett nytt område som nu utforskas. I Sverige är studien precis halvvägs.

– Vi har snart 700 individer inkluderade, berättar Erik Lundström. Vi ska få 1 500 totalt. Inom två år räknar vi med att ha fått in alla studiedeltagare.

Studien är en randomiserad, kontrollerad, blindad studie som ska utföras på drygt 30 sjukhus i Sverige. Studien är helt akademikerdriven, det vill säga det finns inga läkemedelsbolag inblandade. Patienter som nyligen fått stroke och som tackat ja till att delta får en kapsel per dag under sex månader, av fluoxetin eller placebo.

Patienter som lider av depression, vilket omkring en tredjedel av strokepatienterna drabbas av, exkluderas från studien. På grund av interaktioner med andra läkemedel exkluderas även andra patienter, bland annat de som tar en viss sorts betablockad (metoprolol) för svår hjärtsvikt.

Deltagarna följs sedan upp ett år efter påbörjad behandling. Erik Lundström räknar därför med att ha resultat om cirka tre år. Men studien är ett internationellt samarbete med bland annat Australien Nya Zeeland och Storbritannien. Det totala antalet deltagare i alla länder som är med, är omkring 6 000.

Forskningen finansieras av Vetenskapsrådet, Hjärt-Lungfonden, STROKE-Riksförbundet och Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarstiftelse. Projektet får inga medel från läkemedelsindustrin.