Hem Taggar Stroke

Tag: Stroke

Giktmedel minskade risken att dö i hjärt-kärlsjukdom

Ett äldre läkemedel som används mot gikt förebygger hjärtdöd hos hjärt-kärlsjuka personer, visar ny forskning.
2 sep 2020, kl 15:00

Ökat fokus på trombektomi i nya stroke-riktlinjer

I nya riktlinjer från Socialstyrelsen rekommenderas att fler får trombektomi som akut behandling vid stroke.
15 jan 2020, kl 15:16

Studie undersöker SSRI-preparat vid stroke

Ett antidepressivt läkemedel för bättre återhämtning efter stroke undersöks i en stor studie.
7 apr 2017, kl 06:00

Fördelar med statiner överväger nackdelar

Fördelarna med statiner är större och biverkningar mindre än den allmänna uppfattningen. Det menar forskare vid University of Oxford som gjort en stor genomgång av forskningsläget gällande statiner.
14 sep 2016, kl 09:22

Hormoner skyddar inte kvinnors hjärtan

Att använda hormonbehandling efter klimakteriet skyddar inte kvinnor från hjärtinfarkt och kan i sällsynta fall ge stroke.
10 mar 2015, kl 15:12

Kampanj minskade svåra strokeskador

Den brittiska upplysningskampanjen för att tidigt upptäcka stroke tros ha sparat 4000 svåra sjukdomsfall sedan 2009.
5 feb 2015, kl 12:07

Mer kalium kan minska strokerisk

Att både öka andelen kalium och minska salthalten i maten kan sänka blodtrycket enligt en genomgång av studiedata.
8 apr 2013, kl 11:23

Minskar skador efter stroke

Ett godkänt diabetesläkemedel kan minska hjärnskador efter stroke hos patienter med diabetes typ 2. Nu hoppas forskarna att behandlingen kan hjälpa fler högriskgrupper för stroke.
4 dec 2012, kl 08:00

Ökad strokerisk för arbetslös

Att bli av med jobbet i 50 60-års ålder ökar risken för hjärtattack lika mycket som rökning.
20 nov 2012, kl 11:04

Allt fler får propplösare

Andelen patienter som får propplösande behandling vid stroke har ökat med drygt två procent på ett år. Det innebär i antal närmare 600 personer.
29 okt 2012, kl 10:29

Tomat kopplas till lägre risk för stroke

En kost med mycket tomat kan minska risken för stroke enligt en finsk studie. Förklaringen tros ligga i ämnet lykopen.
1
10 okt 2012, kl 08:36

L-dopa ger snabbare återhämtning efter stroke

Forskare vid Lunds universitet har upptäckt att parkinsonmedicinen L-dopa kan förstärka hjärnans förmåga att läka sig själv efter en stroke. Resultaten publiceras i senaste numret av AHA Stroke.
24 nov 2011, kl 12:32

Högt kolesterol ingen mätare för strokerisk hos kvinnor

Enligt danska forskare betyder höga nivåer av kolesterol inte någon förutsägbar risk för stroke. Speciellt inte när det gäller kvinnor.
21 feb 2011, kl 12:30

Antidepressiva förbättrar prognos efter stroke

Patienter som fått måttliga motoriska störningar efter en ischemisk stroke kan vara hjälpta av tidig förskrivning med antidepressiva. Det tyder en fransk studie på.
10 jan 2011, kl 11:36

Bättre strokeskydd med Pradaxa än Waran

En analys av ett år gamla studieresultat visar att den nyare blodproppshämmaren Pradaxa ger ett bättre skydd mot stroke än Waran, men med vissa skillnader mellan sjukhusen. Resultaten presenteras vid den pågående...
3
1 sep 2010, kl 12:00

Brilinta bättre än Plavix enligt studie

De slutliga resultaten av en jämförande studie mellan blodproppshämmarna ticagrelor, Brilinta och clopidogrel, Plavix är nu klar. Studien som idag presenteras vid den europeiska hjärtkongressen i Stockholm visar på fördelar med ticagrelor.
30 aug 2010, kl 11:57