Annons

Brilinta bättre än Plavix enligt studie

De slutliga resultaten av en jämförande studie mellan blodproppshämmarna ticagrelor, Brilinta och clopidogrel, Plavix är nu klar. Studien som idag presenteras vid den europeiska hjärtkongressen i Stockholm visar på fördelar med ticagrelor.

30 aug 2010, kl 11:57
0

Annons

Studien som finansierats av Astrazeneca som ansökt om att marknadsföra Brilinta omfattar drygt 10 000 patienter som haft hjärtinfarkt. De behandlades under upp till ett år med ticagrelor eller clopidogrel.
Återinsjuknandet i hjärtkärldöd, hjärtinfarkt eller stroke var lägre hos patienter som behandlades med ticagrelor oavsett genetisk profil i den här studien.

Behandlingen med ticagrelor
kommer att ge en säkrare och enklare vård av akut hjärtsjuka patienter eftersom man inte behöver utföra några genetiska tester, säger professor Lars Wallentin professor i kardiologi vid Uppsala kliniska forskningscentrum i en kommentar. Han har varit huvudansvarig för studien.Enligt pressmeddelandet från Uppsala universitet svarar inte alla genotyper lika bra på clopidogrel, medan läkemedelskandidaten ticagrelor i den här studien resulterade i lägre risk för återinsjuknande oavsett genetisk profil.

I den frågan
är dock inte sista ordet sagt. En studie sponsrad av Sanofi-Aventis och Bristol-Myers Sqibb som marknadsför Plavix visar att genotyp inte har betydelse för effekten av clopidogrel.