Annons

Herceptin ökar överlevnaden vid HER2-positiv magcancer

Tillägg av läkemedlet Herceptin till den ordinarie
cytostatikabehandlingen ökade snittöverlevnaden vid avancerad
HER2-positiv magcancer, visar ny studie.

27 aug 2010, kl 13:47
0

Magcancer är den fjärde största cancerformen och den näst största orsaken till cancerrelaterade dödsfall i världen. Avancerad och eller metastaserande magcancer är mycket svårbehandlad och har en dålig prognos. Endast mellan var tjugonde och var femte överlever mer än fem år och snittöverlevnaden är kortare än ett år. Behovet av effektivare behandlingar är med andra ord stort. En ny studie som publiceras idag i tidskriften the Lancet kan erbjuda en strimma av ljus i det dystra behandlingsläget.

Studien har undersökt patienter med avancerad inoperabel eller metastaserande cancer i magsäcken eller magmunnen som uttrycker den humana epidermala tillväxtfaktorreceptorn 2, HER2. Närmare 600 sådana patienter lottades till att antingen få den ordinarie cytostatikabehandlingen eller ett tillägg av trastuzumab, en monoklonal antikropp mot HER2, till cytostatikabehandlingen.

Medelöverlevnaden i gruppen som fick tillägg av trastuzumab var 13,8 månader jämfört med 11,1 månader i gruppen som fick den ordinarie behandlingen, en ökning med 2,7 månader. Biverkningsmönstret var likartat mellan de två behandlingsgrupperna.