Annons

Kampanj minskade svåra strokeskador

Den brittiska upplysningskampanjen för att tidigt upptäcka stroke tros ha sparat 4000 svåra sjukdomsfall sedan 2009.

5 feb 2015, kl 12:07
0

Annons

”Act FAST”-kampanjen lanserades 2009 i Storbritannien och har fokuserat på att lära befolkningen att känna igen tecken på att någon fått en stroke. Målet är att den som drabbats ska komma till sjukhus så snabbt som möjligt för att få vård och mediciner. Propplösande behandling bara kan ges inom några få timmar efter de första symtomen.

Kampanjen beräknas ha ökat antalet strokepatienter som söker tidig vård med 38 000. Dessa har kommit till sjukhus inom fönsterperioden på tre timmar vilket är avgörande för att en behandling ska vara så effektiv som möjligt. Detta har lett till 4000 färre fall av svåra strokeskador säger Public Health England enligt BBC.

Nu återlanseras kampanjen och PHE tror att 10 000 fall av stroke skulle kunna förebyggas ifall de som får TIA-attacker söker vård och får behandling direkt.
TIA, transitorisk ischemisk attack, är en övergående störning av blodcirkulationen som ger samma symtom som stroke men som sedan förvinner helt inom ett dygn. I regel varar symtomen bara några minuter. Man pekar på att 20 procent av alla som får en liten övergående mini-stroke utvecklar en full stroke inom några dagar. Ändå söker bara 45 procent av alla som får en TIA-attack idag vård.

I Sverige finns Nationella strokekampanjen sedan 2011 som är ett initiativ av Sveriges regioner och landsting. Man beräknar att det idag är 66 procent som är på sjukhus inom tre timmar efter de första symtomen.