Antidepressiva förbättrar prognos efter stroke

Patienter som fått måttliga motoriska störningar efter en ischemisk stroke kan vara hjälpta av tidig förskrivning med antidepressiva. Det tyder en fransk studie på.

10 jan 2011, kl 11:36
0

I den franska studien jämfördes en grupp patienter som fick tidig behandling med fluoxetin och sjukgymnastik med en grupp som fick placebo och sjukgymnastik. Patienterna som fick läkemedlet hade efter tre månader förbättrat sin motoriska förmåga betydligt jämfört med placebogruppen. Totalt ingick 118 patienter i åldern 18-85 år i studien. Andelen som kunde klara sig själva var 26 procent i gruppen som fått fluoxetin och nio procent i placebogruppen.

Forskarnas slutsats är att det behövs längre och större studier innan behandlingen blir klinisk praxis.