Annons

SSRI under graviditeten ger lägre födelsevikt

Barn till kvinnor som behandlats med SSRI under graviditeten får oftare lägre födelsevikt och försämrad lungfunktion än barn till mödrar med obehandlad depression. Det visar en kanadensisk studie.

28 aug 2006, kl 13:15
0

Annons

Utgångspunkten till studien, som publicerades i augustinumret av Archives of General Psychiatry, var att särskilja effekten av antidepressiv behandlingen hos mamman från den påverkan på fostret som sjukdomen i sig ger.

Forskarna vid University of British Columbia, Vancouver undersökte data från närmare 120 000 nyfödda mellan 1998 och 2001. Fjorton procent av mödrarna hade diagnosen depression. Forskarna jämförde 1451 barn till depressiva mödrar som behandlats med SSRI under graviditeten med 14 234 barn till mödrar med obehandlad depression.

De fann att det var signifikant fler barn som hade försämrad lungfunktion i SSRI-gruppen samt att de i genomsnitt stannade längre tid på sjukhus. Födelsevikten var också lägre i den gruppen och en större andel var födda före vecka 37.

Forskarna påpekar att resultatet motsäger hypotesen att behandling av deprimerade mödrar med SSRI under graviditeten skulle minska risken för komplikationer hos fostret.