Kognitiva fördelar med Brintellix

Antidepressiva Brintellix kan förbättra kognitiva funktioner hos deprimerade enligt studier.

12 Aug 2015, kl 10:49
0

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, har gått med på att granska nya kliniska fynd som kan leda till att godkännandet av Brintellix uppdateras. Det antidepressiva läkemedlet innehåller vortioxetin och är godkänt i USA sedan 2013 samt även i Europa med indikationen egentlig depression. Däremot är läkemedelsbolaget Lundbeck inte nöjt med försäljningen och hoppas att ett uppdaterat godkännande från FDA ska ge större marknadsandel, enligt FiercePharma.

Vid egentlig depression är det vanligt med nedsatta kognitiva funktioner som koncentrationsproblem, obeslutsamhet, tankestörningar samt minnesstörningar. Flera av problemen kan kvarstå mellan de depressiva episoderna trots behandling.

Studieresultaten som ligger bakom uppdateringen pekar på att Brintellix ger förbättrade exekutiva kognitiva förmågor efter åtta veckors behandling enligt de båda randomiserade dubbelblinda placebokontrollerade studierna.

Brintellix är en serotonin-5-HT-upptagshämmare samt 5-HT1A receptoragonist och även en partiell agonist för 5-HT1B receptorer och dessutom en antagonist till 5-HT3, 5-HT1D and 5-HT7 receptorer. Substansen är den enda med dessa funktioner. Den exakta mekanismen för hur medlet är verksamt mot depression är inte känt.