Annons

?Dags att omvärdera behandling med SSRI?

Nya metaanalyser har visat att behandling med SSRI inte är bättre än placebo och därför är det dags att omvärdera dagens inställning till depressionsbehandling. Det menar brittiska forskare.

17 aug 2005, kl 12:37
0

En omfattande genomgång av studier som visat positiva eller negativa resultat av behandling med SSRI visade att läkemedlen inte gav någon fördel jämfört med placebo som är kliniskt meningsfull. Det finns också dåligt stöd för påståendet att SSRI skulle vara effektivare än placebo vid svårare depressioner. Det är slutsatsen av en litteraturgenomgång som publicerades i BMJ (2005;331:155-158).

?Metodiska konstfärdigheter? kan ligga bakom den lilla fördel som visats över placebo, hävdar forskarna. De menar att antidepressiva inte har visat övertygande bevis för att påverka depressionsutveckling i ett långsiktigt perspektiv och inte heller självmordsfrekvensen.

Antidepressiva är sedan årtionden ett av samhällets främsta sätt att möta depressioner. Detta bör enligt författarna omprövas och därför bör det satsas mer på forskning kring olika alternativa behandlingsmodeller.

Slutsatserna är dock inte okontroversiella. Den brittiska myndigheten National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) skrev till exempel nyligen i sina rekommendationer att “det finns större evidens för antidepressiva läkemedels effektivitet vid medelsvår till svår depression än vid mildare former av sjukdomen.”

NICE rekommenderar som en följd av detta att antidepressiva läkemedel bör erbjudas rutinmässigt till patienter med medelsvår till svår depression, innan andra typer av interventioner kommer på fråga.