Annons
Forskningsprogram om antibiotikaresistens
Foto: Istock

Forskningsprogram om antibiotikaresistens

Vetenskapsrådet får i uppdrag av regeringen att inrätta ett tioårigt nationellt forskningsprogram.

18 maj 2017, kl 15:02
0

Annons

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning. Foto: Socialdemokraterna

Syftet med programmet är att främja forskning om ny antibiotika och öka kunskapen om hur vi förhindrar utvecklandet av antibiotikaresistens. Det nationella forskningsprogrammet aviserades redan i regeringens forskningsproposition.

– Internationellt sett är Sverige ett föregångsland i arbetet mot antibiotikaresistens. Men för att kommande generationer ska kunna lita på att vi även i framtiden har effektiva botemedel mot våra vanligaste infektionssjukdomar krävs ökad kunskap och långsiktiga forskningssatsningar, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, i ett pressmeddelande.

Utöver ny antibiotika ska forskning inom programmet även bland annat handla om diagnostik och vårdrelaterade infektioner. Vetenskapsrådet har även i uppdrag att ta fram en strategisk forskningsagenda för att på bästa sätt utnyttja forskningsmedel.