Annons
Regeringen: Naloxon ska snabbutredas

Regeringen: Naloxon ska snabbutredas

Socialstyrelsen ska redovisa uppdraget om Naloxon utanför sjukvården om tre veckor.

18 maj 2017, kl 12:58
0

I april fick Läkemedelsverket och Socialstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att göra det livräddande läkemedlet Naloxon mer tillgängligt utanför sjukvården. Naloxon är en antidot till opioider, och kan häva överdoser och rädda livet på personer som överdoserat. Idag finns det i Sverige bara tillgängligt inom sjukvården.

Bland annat fick myndigheterna i uppdrag att bedöma hur anhöriga till personer som riskerar att överdosera opioider kan få tillgång till Naloxon.

Idag meddelade regeringen att Naloxon ska snabbutredas. Nu ska det ingå i uppdraget att redogöra för alternativ som inte handlar om att skriva ut recept på en anhörig. Socialstyrelsen ska också sprida kunskap och information till berörda aktörer, till exempel brukarorganisationer.

– När det handlar om att rädda liv har vi inte råd att vänta längre än nödvändigt. Därför vill vi att Socialstyrelsen tillsammans med Läkemedelsverket snabbutreder vilka möjligheter det finns för att Naloxon ska kunna användas utanför sjukvården så snart som möjligt, säger folkhälso- och sjukvårdsminister Annika Strandhäll i ett pressmeddelande.

Redan om tre veckor, den 9 juni, ska Socialstyrelsen rapportera uppdraget till regeringen.