Bengt Winblads pris till bättre demensdiagnostik

Bengt Winblads pris till bättre demensdiagnostik

Professor Oskar Hansson tilldelas Bengt Winblads pris för sin forskning om diagnostik av Alzheimers sjukdom.

13 okt 2020, kl 08:50
0

Oskar Hansson

Oskar Hansson

Oskar Hansson, professor i neurologi och forskningsgruppledare vid klinisk minnesforskning vid Lunds universitet samt överläkare vid Skånes universitetssjukhus, får Bengt Winblads pris 2020. Priset på 150 000 kronor ges för framstående forskning gällande diagnostik och biomarkörer kring bland annat Alzheimers sjukdom. Det delas ut av Svenska läkaresällskapet.

Forskargruppen arbetar med att utveckla metoder för förbättrad diagnostik av Alzheimers sjukdom och relaterade sjukdomar. Den har framför allt förbättrat den diagnostiska säkerheten under de tidiga skedena av sjukdomen. Förutom förbättrad diagnostik arbetar gruppen också med att förstå de underliggande sjukdomsmekanismerna bättre.

– Det är en stor är för mig att erhålla Bengt Winblads pris 2020, framför allt mot bakgrund av att Bengt Winblad på många sätt har varit en stor inspiratör för mig samt visat att vi i Sverige kan på ett avgörande sätt vara med och leda alzheimerforskningen på den internationella arenan, säger Oskar Hansson i ett pressmeddelande.

”Genom sin kombination av laborativ och patientnära verksamhet representerar han en forskning som verkligen kan betecknas som translationell och som är helt nödvändig om vi ska kunna utveckla en förbättrad diagnostik för denna sjukdomsgrupp”, skriver Svenska läkaresällskapet i motiveringen.

Priset instiftades 2017 av den framstående Alzheimerforskaren professor Bengt Winblad för att främja neurovetenskaplig forskning inom geriatrik med huvudsaklig inriktning mot demenssjukdomar. Priset på 150 000 kronor delas ut varje år till en person som gjort framstående insatser inom Alzheimerforskningen.

2019 gick priset till Kaj Blennow, professor vid sektionen för psykiatri och neurokirurgi vid Göteborgs universitet samt överläkare och chef för neurokemiska laboratoriet på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Han och hans forskargrupp arbetar bland annat med att utveckla metoder för diagnostik av Alzheimers sjukdom och olika sätt att följa biokemiska effekter av nya behandlingsprinciper.