Annons

Strukturerade samtal lyfts ur nationell strategi

Frågan om strukturerade läkemedelssamtal på apotek är inte längre en egen punkt i den nationella läkemedelsstrategin. Det bekräftar Agneta Karlsson, statssekreterare på socialdepartementet.

11 nov 2015, kl 16:58
0

Agneta Karlsson, statssekreterare för socialdepartementet. Foto: Micaela Toresson/Läkemedelsvärlden

Strukturerade samtal:

Med strukturerade läkemedelssamtal menar Läkemedelsverket samtal mellan farmacevt och patient på öppenvårdsapotek som syftar till förbättrad följsamhet till läkemedelsbehandling. Samtalen ska ske i samverkan med förskrivare.

Fram till nu har strukturerade läkemedelssamtal på apotek behandlats som en egen punkt i den nationella läkemedelsstrategin. Men vid ett möte med den så kallade högnivågruppen, som leder arbetet med den nationella läkemedelsstrategin, för en dryg vecka sedan beslutades att frågan flyttas och i stället läggs i apoteksutredningen.

Agneta Karlsson är ordförande i högnivågruppen och påpekar att apoteksutredningen i sig ryms i den nationella läkemedelsstrategin.

Vad innebär det att frågan har flyttats?
– Det betyder att vi måste titta på den ytterligare och sätta in den i ett bredare sammanhang och det är lämpligt att göra i apoteksutredningen. Vi är inte klara med frågan, säger Agneta Karlsson.

Frågan om strukturerade läkemedelssamtal på apotek har studerats av Läkemedelsverket som i sin slutrapport konstaterade att sådana samtal är möjliga att genomföra på svenska apotek. Däremot har man inte studerat eventuell effekt av samtalen.

– Det är en viktig fråga som vi vill gå till botten med. Frågan har tidigare utretts inom ramen för den nationella läkemedelsstrategin, men nu vill vi gå vidare med den, säger Agneta Karlsson.

Men även om frågan ska utredas ytterligare finns det inget som hindrar att apotek redan nu inför sådana samtal.

– Det finns inget formellt hinder i dag för att apoteken själva kan genomföra dessa samtal eller att man samarbetar med landsting om detta, säger Agneta Karlsson.