Annons
Reumaläkemedel visar lovande resultat
Foto: iStockphoto

Reumaläkemedel visar lovande resultat

Tablettbehandling med baricitinib vid ledgångsreumatism hade bättre effekt än injicerat adalimumab, enligt en studie som presenterades vid en kongress i USA.

12 nov 2015, kl 10:56
0

Annons

Adalimumab är ett biologiskt läkemedel som selektivt hämmar immunförsvaret och används bland annat för behandling av reumatoid artrit, inflammatorisk sjukdom i lederna.

Fas III studien visade att, efter tolv veckors behandling med baricitinib kombinerat med metotrexat hade patienterna fått en bättre effekt än vid behandling med adalimumab i kombination med metotrexat.

I studien som Lilly och Incyte har genomfört ingick drygt 1 300 patienter med ledgångsreumatism som behandlades med metotrexat. Resultaten kontrollerades mor placebo.

En annan studie med läkemedlet, tocilizumab, som är godkänt för behandling mot reumatoid artrit, visade att läkemedlet även kan fungera som behandling av reumatisk polymyalgi. Den öppna, fas II studie som också presenterades vid ACR-kongressen.

Sjukdomen reumatisk polymyalgi orsakar muskelvärk och stelhet, särskilt i axlarna. Den kan också ha influensaliknande symtom så som lätt feber, trötthet, och allmän sjukdomskänsla.

Tocilizumab är ett läkemedel utformat för att blockera cytokinet interleukin-6, ett protein som är involverat i olika inflammatoriska störningar. Studier har visat att patienter med reumatisk polymyalgia har förhöjda nivåer av interleukin-6, och därför bestämde sig forskare vid HSS i New York för att testa om tocilizumab kan ha effekt även för denna patientgrupp. Vilket det visade sig ha i studien där ett färre antal patienter deltog.

– Om våra slutsatser bekräftas i en placebokontrollerad studie, och om en stor studie antydder att de sammanlagda kostnaderna är mindre vid användning av det nya läkemedlet, så kan det vara relevant för fler människor, säger Robert Spiera, en av forskarna bakom studien, i en kommentar enligt Eurekalert.

I Sverige används läkemedel med den aktiva substansen för att behandla vuxna med måttlig till svår reumatoid artrit, samt till barn från två år med aktiv systemisk juvenil idiopatisk artrit eller aktiv polyartikulär juvenil idiopatisk artrit.