Hem Taggar Reumatoid artrit

Tag: Reumatoid artrit

Studie kan ändra terapi mot reumatoid artrit

Att sätta in biologiska läkemedel direkt dämpade ledgångsreumatism bättre än standardbehandling.
10 aug 2023, kl 09:25

P-piller kan minska risken för RA

Kvinnor som äter p-piller tycks ha en minskad risk att utveckla reumatoid artrit, visar en ny studie från Karolinska institutet.
18 aug 2017, kl 09:43

Nytt RA-läkemedel till patienter i Europa

Den europeiska läkemedelsmyndigheten rekommenderar att en ny typ av läkemedel för behandling av reumatoid artrit godkänns i EU.
16 dec 2016, kl 15:59

Reumaläkemedel visar lovande resultat

Tablettbehandling med baricitinib vid ledgångsreumatism hade bättre effekt än injicerat adalimumab, enligt en studie som presenterades vid en kongress i USA.
12 nov 2015, kl 10:56

Sämre tillgång på biologiska medel för barn

Många biologiska läkemedel är inte godkända för användning till barn, konstaterar reumatolog på Akademiska sjukhuset.
8 okt 2015, kl 09:54

Lyckat mot reumatoid artrit

En ny antikroppsbehandling minskade symtomen markant vid reumatiod artrit. Patienternas fysiska funktion förbättrades också.
22 maj 2015, kl 10:16

Tidig behandling tros vara nyckeln

Att sätta in biologiska läkemedel tidigt kan vara tricket vid reumatoid artrit.
6 feb 2014, kl 10:41

Liknande effekt mot reumatoid artrit

Orencia har i en tvåårig studie visat sig ha jämförbar effekt med Humira på patienter med ledgångsreumatism.
14 jun 2013, kl 09:51

Ansökan för RA-medel stoppas

Astrazeneca avbryter registreringsansökan för RA-kandidaten fostamatinib efter bedömning av studieresultat.
5 jun 2013, kl 09:51

Tummen ner för Pfizers RA-medel

CHMP har gett en negativ rekommendation för Pfizers läkemedel mot reumatoid artrit. Men företaget kommer att överklaga och begära en ny granskning.
26 apr 2013, kl 14:52

Både och för Astras RA-kandidat

Det blev blandade resultat för Astrazenecas preparat mot reumatoid artrit i en ny studie. Läkemedelskandidaten når ett av två mål.
8 apr 2013, kl 08:05

Norska patienter blandar själva medicinen

Genom att låta patienter med reumatism själva blanda ihop sina TNF-hämmare räknar norska myndigheter med att spara cirka 70 miljoner norska kronor per år.
12 nov 2012, kl 15:47

Försök med ny antikropp mot reumatoid artrit

GSK och Janssens Biologics inleder fas III-studier med den monoklonala antikroppen sirukumab. Medlet testas på patienter som inte svarat på vissa behandlingar.
24 aug 2012, kl 08:40

Imatinib verksamt vid reumatoid artrit

Läkemedlet imatinib (Glivec) för behandling av kronisk myeloisk leukemi kan även bromsa sjukdomsutvecklingen vid reumatoid artrit och andra autoimmuna sjukdomar. Det visar en amerikansk studie.
23 okt 2006, kl 16:07

FDA godkänner Mabthera för behandling av reumatoid artrit

Mabthera (rituximab) har av amerikanska läkemedelsverket FDA fått godkännande för behandling av reumatoid artrit. Godkännandet gäller för behandling av reumatiker som inte fått effekt eller inte tolererat behandling med andra biologiska läkemedel.
2 mar 2006, kl 20:39

Tidig kombinationsbehandling bromsar reumatoid artrit

Sex av tio patienter med reumatoid artrit blir bättre med tidig kombinationsbehandling med det klassiska reumatikerläkemedlet metotrexat i kombination med adalimumab (Humira), i stället för enbart metotrexat. Det visar data som presenteras...
19 okt 2004, kl 16:30