Imatinib verksamt vid reumatoid artrit

Läkemedlet imatinib (Glivec) för behandling av kronisk myeloisk leukemi kan även bromsa sjukdomsutvecklingen vid reumatoid artrit och andra autoimmuna sjukdomar. Det visar en amerikansk studie.

23 okt 2006, kl 16:07
0

Många patienter med reumatoid artrit, RA, blir inte bättre med dagens läkemedelsbehandling som verkar genom att trycka ner immunsystemet. Dessutom får många patienter biverkningar som gör fortsatt behandling omöjlig.
I hopp om att hitta nya behandlingsmöjligheter gick forskare vid Stanford University School of Medicine, USA, igenom alla läkemedel på den amerikanska marknaden och testade kandidater som var tänkbara för behandling av autoimmuna sjukdomar, bland annat en antihistamin och en trombocytmodulator.
Genom en kombination av rationellt urval och slump kom de fram till att imatinib fungerade bättre än något av de andra testade läkemedlen. I deras djurstudie, som publicerades i oktobernumret av Journal of Clinical Investigation (2006;116:2633-2642), hindrade läkemedlet utvecklingen av RA-liknande symtom så gott som fullständigt. Samma effekt uppnåddes när medlet testades på humana celler från RA-patienter.
Imatinib hör till klassen tyrosinkinashämmare och forskarna som gjort studien tror att samma tyrosinkinaser som är involverade vid leukemi spelar en avgörande roll vid RA. De var mycket förvånade över imatinibs effekt vid RA och påpekar att resultaten är glädjande eftersom det är ett redan godkänt läkemedel. De menar att studieresultaten dels ger ny förståelse för uppkomsten av RA och dels kan innebära en ny terapeutisk möjlighet. Dessutom tror de att tyrosinkinaset har betydelse för utvecklingen av andra autoimmuna sjukdomar som psoriasis och inflammatorisk tarmsjukdom.
Imatinibs potential vid RA stöds även av ett par publicerade fallrapporter där RA-patienter med leukemi förbättrades i båda tillstånden av behandling med imatinib. Liknande fallrapporter finns för psoriasis.