Annons
P-piller kan minska risken för RA

P-piller kan minska risken för RA

Kvinnor som äter p-piller tycks ha en minskad risk att utveckla reumatoid artrit, visar en ny studie från Karolinska institutet.

18 aug 2017, kl 09:43
0

Forskare vid Karolinska institutet har undersökt kopplingen mellan p-piller och amning, och risken att utveckla reumatoid artrit, RA.

Resultaten visar att kvinnor som någon gång ätit p-piller har en 16 procent minskad risk att utveckla reumatoid artrit än de som aldrig ätit p-piller. Däremot sågs ingen signifikant skillnad i riskminskning mellan kvinnor som ammat eller inte.

I den svenska registerbaserade studien, som är publicerad i Annals of the Rheumatic Diseases, har forskarna använt sig av uppgifter i det svenska RA-registret, Eira, och i det nationella befolkningsregistret.

Data från 2 641 kvinnor i åldern 18 år och äldre, mellan åren 1996 och 2014, hämtade ur RA-registret, jämfördes med 4 251 matchade kontroller ur befolkningsregistret. Kvinnorna i RA-registret hade alla kliniskt dokumenterad RA, med eller utan förekomst av antikroppar mot citrullinerade peptider, ACPA.

De båda grupperna fick också fylla i ett omfattande frågeformulär om livsstil och miljö som bland annat innefattade uppgifter om p-pilleranvändning och amning.

I studien undersökte forskarna också kopplingen mellan p-pilleranvändning, amning och kända riskfaktorer för RA, som rökning och alkoholkonsumtion. Rökning i sig ökade signifikant risken att utveckla RA. För personer som rökte men aldrig använt p-piller var risken att utveckla RA dessutom signifikant högre än för de som rökte men åt p-piller.

Forskarna nämner att en svaghet med studien är risken att kontrollgruppen inte är representativ för befolkningen, men påpekar samtidigt att gruppens rapporterade uppgifter stämmer väl överens med amningsmönster och p-pillerkonsumtion hos svenska kvinnor. Forskarna har heller inte jämfört olika typer av p-piller, utan enbart utgått från generell p-pilleranvändning, vilket kan påverka resultatet eftersom olika p-piller skiljer sig åt med avseende på hormoninnehåll.

Hur p-piller och amning påverkar risken att utveckla RA har undersökts i tidigare studier. Dessa studier har dock varit små vilket gjort det svårt att dra några säkra slutsatser. I den aktuella studien är patientunderlaget större än i tidigare, och nämns av forskarna som en styrka som gjort det möjligt att undersöka frågorna mer grundligt.

Forskarna framhåller dock att mer forskning krävs för att förklara de biologiska mekanismerna bakom studieresultaten.

Reumatoid artrit, RA

Reumatoid artrit, ledgångsreumatism, är en autoimmun inflammatorisk sjukdom som gör lederna i bland annat händer och fötter ömma, svullna och stela. Sjukdomen kan också ge inflammation i organ som lungsäcken, hjärtsäcken, ögonen, eller blodkärlen.

Ledgångsreumatism kan börja i alla åldrar, men det är vanligast att den börjar i 60- till 70-årsåldern. Mer än dubbelt så många kvinnor får sjukdomen jämfört med män, och hormonella faktorer liksom faktorer kopplade till barnafödande har angetts som en förklaring.

Vad som orsakar sjukdomen är inte helt känt, men sannolikt beror den på flera samverkande faktorer där bland annat ärftlighet ingår.

Immunologiska undersökningar som mått på RA-faktor och antikroppar mot citrullinerad peptid, ACPA, används vid diagnosticering, men diagnos kan inte sättas enbart utifrån dessa.

Källa: 1177.se, Internetmedicin.se

Föregående artikel Antikropp hjälpte inte mot RS-virus hos barn
Nästa artikel Studie bekräftar ssri-preparats verkningseffekt