Annons
Antikropp hjälpte inte mot RS-virus hos barn

Antikropp hjälpte inte mot RS-virus hos barn

Läkemedelskandidaten visade ingen effekt i fas III. Nu lägger bolaget Regeneron ner projektet.

17 aug 2017, kl 10:26
0

Annons

I fas III-studien Nursery studerades effekten av en human monoklonal antikropp, suptavumab, på respirator syncytial virus, RS-virus i små barn.

Totalt ingick 1 149 friska för tidigt födda barn (födda innan vecka 36) i den dubbelblinda, placebokontrollerade studien. Barnen randomiserades till tre grupper: en som en dos suptavumab à 30 mg per kilo, en som fick dosen vid två tillfällen med åtta veckors mellanrum och en som fick placebo. Det primära effektmåttet var förhindrad vårdkrävande RS-virusinfektion och utvärderades 150 dagar efter behandling.

I ett pressmeddelande meddelar läkemedelsbolaget Regeneron, som utvecklar läkemedelskandidaten, att analys av studieresultaten visar att suptavumab inte var bättre än placebo på att förhindra RS-virusinfektion hos spädbarn. Bolaget meddelar också att man därmed lägger ner den kliniska prövningen och hela läkemedelprojektet.

RS-virus

Respirator syncytial virus (RSV) är ett paramyxovirys som orsakar akut luftvägsinfektion. Viruset sprids bland annat via luftvägssekret och kan drabba både vuxna och barn.

Hos små barn, under ett år, kan en virusinfektion orsaka svåra besvär, fram för allt beroende på segt slem som gör det jobbigt för barnet att andas, äta och dricka. Hos 1-2 procent av spädbarnen blir symtomen så svåra att de kräver sjukhusvård.

Svåra luftvägssymtom kan kräva behandling med syrgas eller respirator. Även inhalationer med antivirala läkemedel förekommer, men de har ingen bevisad positiv effekt.

RSV uppträder i årliga epidemier under vinterhalvåret.

Källa: Folkhälsomyndigheten och 1177.se

Föregående artikel Fick anafylaktisk reaktion på vårdcentral
Nästa artikel P-piller kan minska risken för RA