Annons
Negativt för studie om RSV-vaccin

Negativt för studie om RSV-vaccin

Resultat från fas III-studie om vaccin mot respiratoriskt syncytievirus, RSV, når inte effektmålen.

16 sep 2016, kl 11:51
0

Vaccinkandidaten, RSV F, som är framtagen av Novavax nådde inte de fördefinierade primära eller sekundära effektmåtten, uppger företaget.

Den randomiserade placebokontrollerade fas III-studien av vaccin mot respiratoriskt syncytievirus, RSV, hade som primärt mål att visa effekt vid förebyggande av måttlig till svår RSV-associerad nedre luftvägsinfektion. Det sekundära målet var att visa effektiviteten hos RSV-vaccin att minska förekomst av all symtomatisk respiratorisk sjukdom orsakad av RSV.

I vaccinstudien ingick 11 856 vuxna, 60 år och äldre. Inte hos någon av patienterna uppfylldes de fördefinierade primära och sekundära effektmålen och inte heller visade vaccinet sig vara effektivt. Vaccinet tolererades väl, som också visats i tidigare studier.

I och med de negativa resultaten sjönk Novavax aktier på Nasdaq-börsen från 8,34 dollar till 1,31 dollar.

I tidigare studier har vaccinet visat god effekt, bland annat i fas II-studier där 1 600 personer över 60 år ingick. Vaccinet gav då en 44 procents effekt i att förebygga alla former av symtomatiska RSV sjukdomar och 46 procents effekt mot RSV-infektion med symtom från nedre luftvägarna.

– Vi är både förvånade och besvikna över resultatet av prövningen, sade Gregory Glenn, forskningschef vid Novavax, i ett uttalade, uppger nyhetsbyrån Reuters.

Amerikanska Novavax köpte under 2013 upp det Uppsalabaserade läkemedelsföretaget Isconova. Betalningen till aktieägarna var i form av aktier i Novavax.