Annons

Liknande effekt mot reumatoid artrit

Orencia har i en tvåårig studie visat sig ha jämförbar effekt med Humira på patienter med ledgångsreumatism.

14 jun 2013, kl 09:51
0

Annons

Foto: iStockphoto

I Ample-studien har Bristol-Myers Squibb jämfört två biologiska läkemedel, Orencia (abatacept) och Humira (adalimumab), på vuxna patienter med måttlig till avancerad ledgångsreumatism. Orencia marknadsförs av Bristol-Myers Squibbs medan Abbvie marknadsför Humira. Båda läkemedlen administreras subkutant och i kombination med metotrexat.

I veckan presenterades tvåårsdata från studien vid en internationell reumatologikongress i Madrid. Den direkt jämförande studien omfattade 646 patienter med måttlig till avancerad ledgångsreumatism som behandlades med 125 mg Orencia varje vecka eller 40 mg Humira varannan vecka tillsammans med metotrexat. 

Resultaten visar att det finns en jämförbar effekt mellan de båda läkemedlen. Efter 12 månader hade 64,8 procent av Orenciagruppen och 63,4 procent i Humiragruppen uppnått en minst 20-procentig förbättring. Data visar också 85 respektive 84 procent av patienterna hade inte försämrats efter två års behandling. 

De båda läkemedlen visade också en liknande biverkningsprofil. I gruppen som behandlades med Orencia fick 13,8 procent allvarliga biverkningar, medan siffran var 16,5 procent i den andra gruppen. Maligniteter inträffade hos lika många patienter i båda behandlingsgrupperna. Däremot avbröt färre patienter behandlingen på grund av biverkningar i Orenciagruppen, 3,8 procent jämfört med 9,5 procent.

I EU är Orencia godkänt i kombination med metotrexat för behandling av patienter som svarat otillräckligt på tidigare behandling med en eller flera antireumatiska läkemedel, inklusive metotrexat eller en TNF-hämmare.