Försök med ny antikropp mot reumatoid artrit

GSK och Janssens Biologics inleder fas III-studier med den monoklonala antikroppen sirukumab. Medlet testas på patienter som inte svarat på vissa behandlingar.

24 aug 2012, kl 08:40
0

Foto: iStockphoto

De båda företagen meddelade på torsdagen att de inleder kliniska fas III-studier i USA med sin kandidat sirukumab på patienter med reumatoid artrit. Sirukumab är en human anit-IL-& monoklonal antikropp som också gått under namnet CNTO 136.

I den kliniska prövningen ingår två dubbelblinda randimiserade studier. I den ena, Sirround-T, ingår patienter med en aktiv sjukdom trots behandling med TNF-hämmare. I den andra, Sirround-D, finns patienter med en aktiv reumatoid artrit trots behandling med andra läkemedel mot sjukdomen.