Annons
Vill utnyttja dagens system

Vill utnyttja dagens system

Läkemedelsverkets förslag för frivillig generisk förskrivning är nu ute på remiss. Myndigheten tycker att dagens system för periodens vara också kan användas för den frivilliga förskrivningen.

23 aug 2012, kl 15:23
0

Annons

Läkemedelsverket fick för knappt ett år sedan i uppdrag av regeringen att se över vad som skulle krävas för att införa frivillig generisk förskrivning utan att det påverkar dagens generiska utbyte på apoteken. Nu har myndighetens förslag skickats ut på remiss.

Enligt förslaget bör dagens system för generiskt utbyte, det som används för periodens vara, även användas för frivillig generisk förskrivning. Då finns ett antal substanser redan värderade.  

Myndigheten föreslår att generisk förskrivning enbart får ske elektroniskt, för att minska risken för fel samt förenkla förskrivningen. Men för att det ska vara möjligt krävs en del tekniska lösningar. Till exempel måste det nationella substansregistret vara på plats. Läkemedelsverket planerar att ha ett sådant i drift under hösten. Även andra journal- och expedieringssystem måste anpassas så att de kan hantera substansnamn istället för läkemedelsnamn.  Myndigheten ger även förslag bland annat på hur förpackningar kan märkas och vilka informationsinsatser som är nödvändiga.

Förslaget har nu skickats på remiss och den 28 september vill myndigheten få in synpunkterna. Därefter har Läkemedelsverket fram till den 30 november att bland annat räkna ut vad kostnader för införandet, sedan ska uppdraget rapporteras till regeringen.

Läkemedelsverket har inte analyserat för- och nackdelar med att införa frivillig generisk förskrivning, utan fokuserat på hur det skulle kunna ske på ett patientsäkert sätt.