Hem Taggar Generisk förskrivning

Tag: Generisk förskrivning

Ska patientanpassa namn på läkemedelssubstanser

I ett regeringsuppdrag till Läkemedelsverket ingår att skapa patientanpassade namn på läkemedelssubstanser.
13 jun 2023, kl 10:28

Laddad generisk förskrivning

Läkemedelsverket tycks stå relativt ensamt i sitt motstånd mot generisk förskrivning. Nu är det upp till regeringen.
26 okt 2015, kl 17:50

Läkemedelsverket emot generisk förskrivning igen

Efter att remissvaren om generisk förskrivning kommit in säger Läkemedelsverket alltjämt nej.
28 maj 2015, kl 11:26

Många vill ha generisk förskrivning

Läkemedelsverkets förslag att inte införa generisk förskrivning i Sverige får mycket kritik i remissrundan.
1
2 apr 2015, kl 09:21

Ingen generisk förskrivning i Sverige

Läkemedelsverket har gjort ännu en utredning och kommit fram till att generisk förskrivning inte bör införas i Sverige.
10 mar 2015, kl 10:31

Utreder generisk förskrivning ? igen

Läkemedelsverket har fått regeringens uppdrag att se över ett system med generisk förskrivning. Det blir tredje gången på nio år.
5 jun 2014, kl 10:15

Positivt med generisk ordination på sjukhus

I två år har ett sjukhus i Norge haft generisk ordination till inneliggande patienter. Rutinen minskar risken för förväxlingar enligt anställda.
1
19 mar 2014, kl 11:56

Tid krävs om generisk förskrivning ska införas

Tre års förberedelser anser Läkemedelsverket att det behövs om generisk förskrivning ska införas.
29 nov 2012, kl 15:37

Vill utnyttja dagens system

Läkemedelsverkets förslag för frivillig generisk förskrivning är nu ute på remiss. Myndigheten tycker att dagens system för periodens vara också kan användas för den frivilliga förskrivningen.
23 aug 2012, kl 15:23

LV tar inte ställning till generisk förskrivning

Det finns både skäl som talar för och mot generisk förskrivning av läkemedel, menar Läkemedelsverket. I den rapport som verket idag överlämnade till regeringen redovisar man skälen som talar för och mot,...
10 jan 2006, kl 12:30

Många positiva till generisk förskrivning ? men Apoteket säger nej

Apoteket vill inte ha generisk förskrivning. Det vill dock Socialstyrelsen liksom Läkarförbundet. Läkemedelsindustrin anser att det bör införas för preparat där patentet gått ut. Sveriges farmacevtförbund tycker det finns skäl om man...
20 sep 2005, kl 18:33

Personalen positiv till
generisk förskrivning

Personalen som medverkat i försöket med generisk förskrivning i Västra Götaland är överlag mycket positiva. Nästan 90 procent av förskrivarna och drygt 70 procent av apotekspersonalen anser det vara ett bra system,...
12 okt 2004, kl 11:52

Positiv attityd i Sverige till generisk förskrivning

Attityden till generisk förskrivning är positiv i Sverige. Men det krävs stora informationsinsatser för att det skall kunna lyckas.
20 feb 2004, kl 12:59

Diskussioner pågår om generisk förskrivning

Föreningen för generiska läkemedel vill arrangera ett möte för att diskutera hur generisk förskrivning praktiskt ska utformas.
14 maj 2003, kl 15:37

Generisk förskrivning är säkrare än utbyte anser Socialstyrelsen

Generisk förskrivning är ett bättre alternativ än det administrativa extraarbete som blivit följden av att apoteken ska byta till billigaste likvärdiga läkemedel. Socialstyrelsen anser att regeringen än en gång bör överväga detta...
18 feb 2003, kl 11:52