Annons

Läkemedelsverket emot generisk förskrivning igen

Efter att remissvaren om generisk förskrivning kommit in säger Läkemedelsverket alltjämt nej.

28 maj 2015, kl 11:26
0

Annons

I utredningen om generisk förskrivning har Läkemedelsverket nu tagit del av remissvaren där många instanser talat för frågan. Men myndigheten ändrar inte sin ståndpunkt och säger nej.
– Vi har tagit hänsyn till synpunkterna i remissvaren, och även följt den senaste tidens debatt om generisk förskrivning. Vi är medvetna om att många gärna vill ha en sådan förändring, men vi har inte funnit några starka incitament för ett införande, säger Carola Bardage, forskare vid Läkemedelsverket i ett pressmeddelande.

Man anser att det går att uppnå de effekter som många remissinstanser talar för på annat sätt. Till exempel skulle man kunna använda substansnamnet genom hela ordinations- och expeditionsprocessen. Förskrivaren kan använda substansnamnet i dialogen med patienten och detta namn följer hela kedjan tills att etiketten sitter på förpackningen.

I utredningen ville Läkemedelsverket hellre fokusera på frågan om att säkerställa patientsäkerheten i stället för att fokusera på generisk förskrivning.

Myndigheten har nu åter presenterat sina förslag där en sammanhållen ordinations- och expeditionsprocess är en av punkterna. Andra förslag är ett återrapporteringssystem och en nationell samlad läkemedelslista.