Många vill ha generisk förskrivning

Läkemedelsverkets förslag att inte införa generisk förskrivning i Sverige får mycket kritik i remissrundan.

2 apr 2015, kl 09:21
1

Annons

När Läkemedelsverket för tredje gången på uppdrag av regeringen utredde möjligheterna för generisk förskrivning i Sverige blev resultatet att myndigheten avrådde från ett införande. En av anledningarna var att myndigheten inte kunde säkerställa att patientsäkerheten skulle öka. Istället vill Läkemedelsverket se över hela expeditions- och ordinationsprocessen.

Förslaget skickades på remiss, och av svaren att utläsa vill många organisationer införa generisk förskrivning i Sverige. TLV håller inte med Läkemedelsverket och menar att generisk förskrivning skulle vara det verktyg som krävs för att förenkla det nuvarande systemet och ha störst positiva effekter på patientsäkerheten. Om en läkare hade möjlighet att förskriva en substans istället för en produkt skulle patienter lättare förstå expeditionen av periodens vara, vilket skulle minska oro, osäkerhet och förvirring. Det skulle också bli enklare för farmaceuter och förskrivare, anser TLV.

Svenska Läkaresällskapet och stiftelsen Nepi är också positiva till generisk förskrivning, och menar att det inte alls skulle behövas kostsamma ombyggnader av dagens patientjournaler eller apotekens expeditionsstöd utan att det går att utgå från de befintliga systemen. Läkaresällskapet ger ännu ett argument för generisk förskrivning. Hälften av de nylegitimerade läkarna har utbildats utomlands, och då haft andra varunamn på läkemedlen.

Apotekskedjan Kronans Apotek menar att generisk förskrivning skulle förbättra kommunikationen mellan förskrivare och patient, samt faramceut och patient. Man tror att en bättre kommunikation skulle kunna öka förståelsen och följsamheten.

Inte oväntat är Föreningen för generiska läkemedel ifrågasättande till slutsatsen, och menar att 21 av 23 intressegrupper i en rapport var positiva till generisk förskrivning. FGL, Nepi och SLS vänder sig emot att Läkemedelsverkets analys att generisk förskrivning skulle behöva innebära två parallella system.

Nepi, SLS och FGL anser att det fortsättningsvis bör vara möjligt att förskriva en särskild produkt, beroende på patientens särskilda behov. Fackförbundet Sveriges Farmaceuter förespråkar också generisk förskrivning, men då med möjlighet att förskriva en enskild produkt. Man vill också öka möjligheterna för farmaceuterna att välja friare vid så kallade farmaceutkryss. Idag måste man välja antingen det förskrivna märket eller periodens vara.

Många remissinstanser är positiva till att Läkemedelsverket föreslår förbättringar av dagens system. Apotekarsocieteten menar att förslagen på förbättringar ur patientsäkerhetssynpunkt är viktigare än att införa generisk förskrivning, eftersom förbättringarna får ett större genomslag på alla typer av förskrivning.

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Läkemedelseverkets förslag att säga nej till generika för närvarande, tycker jag är mycket positivt.