Annons

Tid krävs om generisk förskrivning ska införas

Tre års förberedelser anser Läkemedelsverket att det behövs om generisk förskrivning ska införas.

29 nov 2012, kl 15:37
0

Annons

Foto: iStockphoto

Läkemedelsverket har på uppdrag av regeringen utrett förutsättningarna för att införa generisk förskrivning. Det innebär att förskrivaren överlåter till apoteken att välja vilken produkt som ska expedieras.

Nu har myndigheten lämnat sin slutrapport. Man föreslår att generisk förskrivning ska träda ikraft först tre år efter att beslutet fattats.
– Vi har haft många diskussioner med de berörda aktörerna och förstått att man behöver god framförhållning för ett införande, säger Erica Hagblom, utredare på Läkemedelsverket, i ett pressmeddelande.

Verket anser att majoriteten av befintliga läkemedel skulle kunna förskrivas generiskt. Men att man bör få i uppdrag att besluta vilka substanser, i kombination med läkemedelsform och styrka, som får förskrivas på det här sättet. 

Dessutom är det nödvändigt att förskrivarstöd, receptexpeditionssystem och nationell infrastruktur kan hantera generisk förskrivning parallellt med traditionell produktförskrivning. Läkemedelsverket föreslår att apoteken ska få i uppdrag att komplettera apoteksetiketten med tydlig uppgift om vilket aktiv substans ett expedierat läkemedel innehåller.

Kostnaderna för förändringar i IT-strukturen beräknas bli runt 200 miljoner kronor. Dessutom tillkommer kostnader för information, utbildning och framtida löpande kostnader.