Positiv attityd i Sverige till generisk förskrivning

Attityden till generisk förskrivning är positiv i Sverige. Men det krävs stora informationsinsatser för att det skall kunna lyckas.

20 feb 2004, kl 12:59
0

Attitydmässigt föreligger inga hinder mot ett införande av generisk förskrivning i Sverige. Dessutom har det potential att förenkla förskrivningen och förbättra läkemedelsanvändningen. Det framgår av ett examensarbete vid Farmacevtiska fakulteten vid Uppsala universitet.

? För att lyckas krävs en hel del goda förberedelser, säger Hedda Magnusson, som skrivit arbetet under handledning av Stefan Jendteg vid IHE.

Det innefattar bland annat förändringar i datasystem inom vård/apotek, förändringar i Läkemedelslagen och Läkemedelsverkets författningssamling. Dessutom måste det klargöras vilka preparat som ska eller bör kunna skrivas generiskt och utifrån vilka kriterier, samt ansvarsfördelning mellan olika yrkeskategorier.

Förespråkar frivillighet

Hedda Magnusson har intervjuat elva olika myndigheter och organisationer, samt sju yrkesverksamma läkare och farmacevter av olika kategorier. De flesta är positiva och ser ett värde av införandet av generisk förskrivning.

? Det är endast Läkemedelsindustriföreningen och Sveriges Läkarförbund som ställer sig emot generisk förskrivning.

LIF gör det eftersom det inte gynnar föreningens medlemmar, och Läkarförbundet eftersom majoriteten av läkarna är emot.

Av de tillfrågade läkarna och farmacevterna var det inte någon som var emot och de flesta förespråkar ett frivilligt system. Av myndigheterna och organisationerna ville också de flesta att det ska vara frivilligt.

Runt den 15 mars startar ett försök med generisk förskrivning i Västra Götalandsregionen. Försöket kommer att pågå i tre månader vid sex vårdcentraler och två sjukhuskliniker. Ett tiotal apotek är också inblandade i försöket. De första resultaten beräknas efter sommaren.