Annons

LV tar inte ställning till generisk förskrivning

Det finns både skäl som talar för och mot generisk förskrivning av läkemedel, menar Läkemedelsverket. I den rapport som verket idag överlämnade till regeringen redovisar man skälen som talar för och mot, men myndigheten tar inte själv ställning.

10 jan 2006, kl 12:30
0

Det saknas vetenskapligt underlag för att påstå att generisk förskrivning förbättrar patientsäkerheten. Läkemedelsverket anser därför att det idag inte finns skäl att ur ett patientsäkerhetsperspektiv förorda generisk förskrivning.

Däremot menar myndigheten att det skulle förenkla för förskrivarna om de istället för att som idag skriva ett varunamn på receptet började skriva recept på läkemedelssubstans. Förskrivarna skulle då slippa välja bland många produkter på datorskärmen.

Läkemedelsverket tror dock inte att det skulle innebära några ekonomiska vinster för samhället med sådan förskrivning. Att det skulle underlätta för förskrivarna ska därför vägas mot de initiala kostnader som förändringen medför vad gäller utveckling av IT-system och utbildning av sjukvårdspersonal, menar Läkemedelsverket.

Om regeringen beslutar sig för att införa generisk förskrivning anser Läkemedelsverket att man ska kombinera det med det nuvarande systemet med utbyte på Apotek. Läkemedelsverket bör då ta fram en förteckning över vilka läkemedel som får förskrivas med substansnamn, skriver verket i sin rapport.